ಪುಟ:ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ - ಭಾಗ ೨.djvu/೨೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬ ನೆಯ ಭಾಗ PROVERBS-ಗಾದೆಗಳು ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಪಿ ಲಂಕೆಸುಟ್ಟಿತು. ಅಂಜಿದವನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಂತೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಅಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸುಖ, ಇ೦ದಿಗೆ ಇದೇ ಸುಖ ಅ೦ಬಲೀ ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಮಿಾಸೆ ತಿಕ್ಕುವವನೊಬ್ಬ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾದಾಗ ಅಕ್ಕಸಾಲೆ ಬಿಡ. ಅಕ್ಕನ ಸೇವೆ ಭಾವನ ಕಠಾರಿ. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಗಿಣೀ ಸಾಕಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೇ ? ಅಕ್ಕಸಾಲೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ನೋವಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯೇ ? ಅಕ್ಕಿಯ ಜೋಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೂ ಜೋಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಗಸರ ಕತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೊಂಬರರಿಗೆ ತ್ಯಾಗಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಅಜ್ಜ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಅಟ್ಟ ದಿಂದ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ದಡಿಯಿಂದ ಚಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ. ಅಟ್ಟೆ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಕೆರಾ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅಡವಿಗೆ ಹೋದರೂ ಚಿಗಟದ ಕಾಟ ತಪ್ಪದು. ಅಡಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಾರದು. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಮರವಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡದು, ಅತಿ ಸ್ನೇಹ ಗತಿ ಕೆಡಿಸಿತು. ಅತ್ತೆಯೊಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕದು ಉಳಿ ಕೊಡತಿಯ ನ್ಯಾಯ. ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರವೆಂದು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ? ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋಮಾ ಮಾಡಿ, ಗಡ್ಡ ಮಾಸೆ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂಡ. ಆರಸನ ಕುದುರೆ ಕಾಲು ತುಳಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇನು ? ಅರಸನ ಕುದುರೆ ಲಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಪ್ಪಾಯಿತು. ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.