ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


. ವಿಶಯ ೫ ನೆಯ ಸಂಧಿ --- ಸಹದೇವನ ದಿಗಿಜಯ .... ಅನೇಕರಾಜರ ಜಯ ಮತ್ತು ಧನಸಂಗ್ರಹ ಕಾವೇರಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಹಿಷ್ಮತೀನಗರಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಹದೇವನ ಸೈನ್ಯದಹನ ..... ಸುಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳಿದುದು ಆಗ ಸಹದೇವನು ಅಗ್ನಿ ಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಿಕೆ .... ಅಗ್ನಿ ಯು ಸಹದೇವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ .... ಬಳಿಕ ಅನೇಕರಾಜರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಿಕೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಸಹದೇವನ ಪತ್ರಪೋಷಣ ಸಹದೇವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಉಕಾಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನವರ ಜಯ ವಿಭೀಷಣಘಟೋತ್ತಚರ ಸಂವಾದ 105 ಅಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಭೀಮನ ತನಯನೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ವಿಭೀಷಣನು ಪೂರ್ವವೃತ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನಾದರಿಸುವಿಕೆ 108 ಆಗ ರಾಕ್ಷಸಭಟರು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಹಿಯ್ಯಾಳಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸುವಿಕ .... 109 ಆಭಟರನ್ನು ವಿಭೀಷಣನು ಸಮಾಧಾನಪ.ಸು... ನಾನಾವಿಧಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕೊಡುವಿಕೆ ... 110 ಆಗ ಭಟರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹದೇವನ ಭಟರು ಹೆದರುವಿಕ

8: 8: 86 ...

••• ••• ೨೨ 106 ೨) 112 = ೬ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಯವನನೇಪಾಳಾದಿದೇಶಗಳ ಅರಸರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಿಕೆ ನಕುಲನಿಗೆ ಶಲ್ಯನಿಂದ ಆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೇಚ್ಛರಾಜರನ್ನು ಗೆದ್ದುದು ... ಧರ್ಮರಾಯನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ... ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆಕಳುಹಿಸೆಂದು ವ್ಯಾಸರ ಉಪದೇಶ ಅರ್ಜುನನು ಶೋಕ ಬೈನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಶ್ರೀಕ ಪ್ರ ನ ಬರುವಿಕೆ 113 114 115 ೨) ಅರ್ಜ್ನ ನು ಈ 2) 118