ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಭಾಷಣೆ 9 ಯಾಗಶಾಲಾನಿರ್ಮಾಣ ཙྩོ :ཥྛ .. བ • ಣ ಈ ಚ ನ ಅಪ್ಪಣಿ ಒ •... >> ೭ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಚಿಂತೆ ಭೌಮ್ಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬರುವಿಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನ .... .... 121 ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲಿನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪುರುಷಾಮೃಗವನ್ನು ತರಿಸೆಂದು - ಕೃಷ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆ .... _) ಅದನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕರೆಸುವಿಕೆ 122 ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಭೀಮಸೇನನ ಪ್ರಯಾಣ .... 11. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣ 123 ಆಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತರುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ .... 124 ಪುರುಷಾಮೃಗದರ್ಶನ .... 125 ಭೀಮಪುರುಷಾಮೃಗರ ಸಂಭಾಷಣೆ 126 ಆವ ಗವು ತೊಂದರೆಮಾಡಲು ಹನುಮಂತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೋಮ ವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ ... ಆರೋಮವು ಈಶ್ವರವರ್ತಿಯಾದದ್ದು ... ಆಗ ಆಮೃಗವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಿಕ..... ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಮಾಡಲು ರೋಮವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ ತಿರುಗಿ ಈಶ್ವರಾಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅದನ್ನಾರಾಧಿಸುವಿಕ ಭೀಮಸೇನನ ಚಿಂತೆ ಭೀಮಸೇನನು ಬೀಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಎತ್ತುವಿಕೆ 130 ಅರ್ಜುನಪುರುಷಾಮೃಗರ ಸಂವಾದ ಕಶ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಉತ್ತರ ೨) & : ೩ : ೧೩ = ೩ 199 'ಣ ೨೩

V ನೆಯ ಸಂಧಿ ನಾನಾದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಜಾದಿಗಳು ಬರುವಿಕೆ .... 134