ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


.XYi ಪುಟ 248 249 .

: : : : : :
... : : ... ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿ
: : : : :

•••• 253 254 ವಿಷಯ ಕರವಸಭೆಯ ವರ್ಣನೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದುದು ಆಗ ಆಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರ ವರ್ಣನೆ ದೂತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕುಟಿಲರೊಡನೆ ಜಜ್ ಕೂಡದೆಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಉತ್ತರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಚಿಂತೆ ಏಕೆಂದು ದುರ್ಯೋನನ ಭಾಷಣ ಮ್ಯೂತವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲೆಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ವಾಕ್ಯ ಇದು ರಾಜರಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನೊಲ್ಲದವನು ಮೃಗವೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ನುಡಿ ಶಕುನಿಯು ದೂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯನು ದೂತದಲ್ಲಿ ಮನಮಾಡುವಿಕೆ ಆಗ ನಾನಾವಿಧ ಅಸಶಕನಗಳು ದೂತಾರಂಭ | ಶಕುನಿಯ ಸಂತೋಷ ಶಕುನಿಯು ಜಾಜಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ಬಡ್ಡಿದ ಹಣವನ್ನೊಂದೊಂ * ದಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಿಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಶಕುನಿಯ ಬಿರುನುಡಿಗಳು ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯನ ಚಿಂತೆ .... ಬಳಿಕ ನಕುಲಾದಿಗಳನ್ನು ಪಣವಾಗಿಡುವಿಕೆ ದ್ ಪದಿಯನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮರಾಯನ ಚಿಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಶಕುನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡುದು.... ವಿದುರನ ಸುವಾಕ್ಯಗಳು ........ )ಪದಿಯ ಕರೆತರಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಪ್ರತಿಕಾಮಿಕನನ್ನು ಹಿಸುವಿಕೆ ಅವನು ದ್ವಿಪದಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದುದು ಸೋತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದುದು .... ಆಗ ಕದಿಯು ಬರಲು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗುವಿಕೆ 265 266 ••••

: : : : : : : :

270

1110 271 273 •••• 274 276

: : :

೪ : 277