ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


. ಜ 13 Wv ಸಂಧಿ ೧) ಸಭಾಪರ್ವ ಪತಿಕರಿಸಿದರೆ ಜಗವರಿಯಲಾ ಕ್ಷಿತಿಪನಭಿಮಾನವು ನಿರರ್ಥಕ ಗತವಹುದು ನೀನಹರಿದಿಹ್ನೆ ಭೂಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ || v೩ ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹ ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ ) ಪ್ರತಕೈಕರಣೆಗಳೊಳಧಿಕನ ನತಿಶುಚಿಯನಸದೃಶನನಕೊಧಿಯನನಾಲಪನ | ಪತಿಹಿತನ ಪಡುರಸವಿಶೇಷಾ ನೀತನ ನಿತರಾಲಯವಿದೂರನ ಪತಿಕರಿಸುವುದು ಸೂಪಕಾಂತಗರಸ ಕೇಳೆಂದ || ತಿಳಿದವನ ಮತಿಯುತನ 1 ಭಾಷಾ ವಳಿಲಿಪಿಜ್ಜನ ಸಾಕ್ಷರಿಕಮಾಂ ಡಳಿಕವಂತರನತೇಷ್ಟರನಿಂಗಿತವನ ಖಿದು | ಸಲೆ ಕರವ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿಲಿಸುವ 2 ಬಲುಹನುಳ್ಳನ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಕಾರ್ಯನನಧಿಕಮಂತ್ರಿಯ ಮಾಲ್ಪುದೊಲವಿಂದ || vr೫ ಚಂಡನೀತಿಸ್ಥಾನ ಶೌಚೊ ದಂಡಗರ್ಗಾಂಗಿರಸನಿಪುಣನ ಪಂಡಿತಪ್ರಿಯಶಾಂತಿಪಾಕಕರ್ಮಕೋವಿದನ | ಚಂಡದೈವಜ್ಞ ನನು ಪೂತಗುಣ ಮಂಡಿತನ ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದನನು ಖಂಡಿತನ ವಾರೋಹಿತನ ಮಾಡುವುದು ಕೇಳಂದ || ಘಾಯದಲಿ ಸಲೆ ಚೋಕಿಯದಲು ಪಾಯಕರದಂಡೆಯಲಿ ಆಗುಡೆಯ ಲಾಯಿಯೊಳಗೆ ನವಾಯಿಬಿನ್ನಾ ಣದಲಿ ಬೇಸರದೆ | - - .. 1 ಐದನ, ಚ, ಈ 2 ಕಟ್ಟಿಸುವಕಳಚುವ, ಚ, ಠ,