ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ಡಿ £ fo ಬ ಸಂಧಿ ೧] ಸಭಾಖ್ಯಾನಪರ್ವ ಓಸರಿಸದೊಳಹೊಕ್ಕು ಸಮರವಿ ಲಾಸವನು ನೆಲೆ ಮೆರೆದು ಕೇಶಾ ಕೇಶಿಯಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ 1 ಎನೆ ಕಾಲಾಳು ಕೇಳಂದ | ಬಿಟ್ಟ ಸೂಟಯಲರಿನ್ನ ಪರ ನೆನೆ ಯುಟ್ಟ ಮೂದಲಿಸುತ್ತ ಮುಂದಣ ಥಟ್ಟನೊಡೆಹಾಯ ಹಿತಬಲದೊಳಗಾದೆ ವರಿವರಿರು | ಹೊಟ್ಟು ? ಗುಟ್ಟುತ ಹೆಣವ ಸಾಲುಗ ೪ಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯಲು ಕಳಿನ ಚೌಕದ ಲಟ್ಟ ಯಾಡಿಸಬಲ್ಲವನೆ ರಾವುತನು ಕೇಳಂದ || ವುತನು ಕೇಳಂದ || ಹೆಬ್ಬಲವ ನೊಡೆತುಟಿದು ಧರಣಿಯ ನಿಲ್ಲ ಗೆರ ಮಾಡಿಸುತ ಗಜಪಯ 'ಯು ಹರೆಗಡಿದು ಕಾದಿಸುತಾನಗಳ ಮೇಲೆ | ಬೊಬ್ ದು ಶರವಳಯ ಕಲಿವುತ ಅಬ್ಬರದ 3 ಬವರದಲಿ ರಿಪುಗಳ ಗುಬ್ಬ ಸವನೆಸಗುವನೆ ಜೋದನು ರಾಲಯ ಕೇಳಂದ | F೩ ಕುದುರೆಗಳನಾರೈದು ರಥವನು ಹದುಳಸುತ ಸಾರಥಿಯು ನೋಡುತ ಅದಿರ ಮುಖಿವುತ ತನ್ನ ಕಾಯಿದುಕೊಳುತ ಕೆಬಲನ | ಸದೆದು ಮರಳುವ ಲಾಗುವೇಗದ ಕದನಕಾಲಾನಳನವನು ತಾ ಮೊದಲಿಗನ ರಥಿಕರಿಗೆ ಭೂಪಾಲ ಕಳಂದ || F8 ದೊರೆಯು ಕಾಣುತ ವಂದಿಸುತಲಿಂ ಕರಿಸುತಂತರಿಸುತ್ತ ಮಿಗೆ ಹ ತಿರನೆನಿಸದತಿದೂರನೆನಿಸದೆ ಮಧ್ಯಗತನೆನಿಸಿ | 1 ಲಹಿತನ್ನ ಪರನು, ಚ, 2 ಹಿಟ್ಟು, ಚ, 3 ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಜ, BHARATA Von. IV. ಬ. .. ..

- - • = d . - -- 0 "