ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

= G &

  • ಉಪನ್ಯಾಸಗಳA ನಡೆಯಬಹುದು. ಏವಂಚ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಉಪಸಂಘದ ವರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಬರಕೂಡದು, ಇನ್ನು, ಸಮ್ಮೆ ಆಳನದ ಎರಡುಮೂರನೆಯ ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ೮ ಆದ “ ನಿರ್ಣಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಾಂಕನ ಚರ್ಚೆ, ಮುಂತಾದ ಯಾವತ್ತು ವಿಷಯಗಳು : ಡಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗಿ ಎಣಿನ ೨ ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

(15) ಸಮ್ಮೆಆಳನವು ಮನೋಹರವೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವೂ ಆಕೆ? ವಂತೆ ವಾಹತ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆವ ಪrit' ಇ ಆವ: ವುಮೆ. ಸರಖ ಜೈ ಗಳಿಂದ ಒಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವರ ಬಳವಂತೆ ಈ ಗತಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ಯ ನಿಕೇಷವೆ: ತಿಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಡುವ ಕನ್ನಣೆಗಾಸ, ನಾಟಕ, ದಶಾವತಾರದಆಟ, ಹರಿ೬-ಹಣ ನೆ, ಏಷಾದಿ ಗಳ ವಾದನ, ಸಕ), ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ವೈಜ್ಞ ಟ , ಮು೦ತಾದವು ಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ: ಕ.. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಉದಾ-ಹಂಪೆ, ಶ್ರವಣಬೆ: * ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ವೆ೦ಕೆ Ja - ಟೆ, ವಿಜಾಪ್ರರೆ, ಅ೪ಕೆ ಟೆ, ಗೇ ಸೊಪ್ಪೆ, ಗದುಗೆ, ತೊರವೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಉಡುಪಿ, ಬಾರ್ಗೂರು, ಮೂಡಬಿದರೆ, ವೇಣರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ ಒಡದು ಇನ್ನು, ವಾಟ್ಸ್ , ವೃತ್ತಪತ್ರಿಆ71 , 20) ಶಿಲ್ಪಾದಿ ಕಲೆಗಳು, ಮುರ್ದಣಕಲೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶ ನವನ್ನು ನೆನೆಯುಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವೆ: “ಫವಾತ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗು ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಏಕೆ :ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ಯ, ಗುರ್ಜರ, ವಂಗೀಯ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವೆನು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಣಾ ಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನು ನಡಯಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿದವರಿಗೂ, ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ