ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸರ್ವೋತ್ತಮುವುದ ಇwrಟರುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒರೆಧವರಿಗೂ, ಕನ್ನಡಿಗರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನುಹಿದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಗಿ ಏಳೂ ಇಾವದಿಂಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ, ಈ ಕವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಂಥವರಿ, ಧನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿಯೋ, ಬಿಟಮಿನ ಬಿಳ್ಳೆ(Medals) ಗಳಷ್ಟರ್ಫಿ , ಪ್ರಕ * (Certificates of merit)ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗೌರವ, ಭಿರುದ್ರ (Titles of honour)ಗಳನ್ನು ಇಟೆ *ಎವಿ ಕಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತಭಾಷೆಗೆ ದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮಳ ಚಳಿ ಚಟ... ಭೀರ್ಷಿಸುತಿಂJಪ್ರಸರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಇದೇ ಇಡಿ೬C ಸಂಚಿಮಘದ ಸರಿದೇ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿಗಿದೆ, ಇಫಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಸುವ ಕುರ್ಪಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಹಟ್ಟಿ ದುದು ಸಂಘಕವಾಗಿ ಇವಳ ಬಟೋಗಳು #ದ ೪ ಟಿಕರಿಗೆ ದೊರೆತಂತುವುದು was p ; ಹ:ಟೆ ಟ YA - - .