ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿ Wwwwrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv \/\/v ಎರಡನೆಯ ಮುಗುಳು. ಶರಪಟ್ಟಿದಿ|| ಆಕಿಡುಮಿಗಗಳ | ಜೋಕೆಗೆಡಿಸಿಬನ | ದೀಕಡೆಗಾಂಸೊಗವೆಸಗಿದೆನು | ಏಕಿಲ್ಲಿಹು | ದನ್ನು ತಶಂಬರ | ನಾಕಳಂಮುಂದುವರಿದನು ||೧|| ಕೊಬ್ಬಿದೆದೆಯನೀ | ಳ್ಳಾಲ್ಕು ಸುಡಿನತಾ | ನುಚ್ಚುದಲೆಯಕೈವಿಡಿನಡುಮೇಣ್ | ಅಬ್ಬರದಾಬಾ | ಡುಗಿವಿಯನಾಯಿಗ || ಳೊಬ್ಬುಳಿಯೊಸರುವನಾಲಗೆಯ ||೨|| ಮುರುಟಿದಮತಿಯ ಗೇಣ್ಣಾಲ್ಕಳಕಿ | ಕ್ಕಿರಿದಪಸುಂಬೆಯೊಡಲನವಿರ | ಉರಿವಾಕೆಂಗಣ್ಣಿನ ಹುಲಿನಾಯ್ಕ ಳು | ಹರಿದುವುಮುಂದೆ ಸಿಡಿಲದನಿಯಿಂ ||೩|| ಕರೆಯುತಕೋಲ್ಕಳೆ ಯನುಹೊಲೆಯರಮುಗಿ | ಲಿರಿಡನಾಶಂಬರನೆಂಬ | ದುರುಳಂಪೆರ್ಮೊ ಡದವೋಲ್ಮುಂದಕೆ || ಸರಿದಂಗಾಳಿಯ.ಬಿರುಸಿಂದ ||೪|| ಬಸಿರಡಿಯುಯ್ಯಲೆ ಯಾಡುವಮರಿಗಳ | ಮುಸುಗಳುಡುಗುಗೆಜ್ಜಲಮಿಗಗಳ್ | ಹಸಗೈದುವುನೆಲ ವನ್ನೆಣಿಸಲ್ಕಂ | ದಸದಳವಾಗಿಹ ಪರಣಿಗಳು ||೫|| ಅದೊಮಲಗಿರುವುದು ಮಿಗಮೊಂದೆನ್ನುತ | ಹೆದೆಗೇರಿಸಲಾಗಳ್ ಕೊಲಂ | ಬೆದರುತಲಾ ಹೆಣ್ಣೆಚ್ಚದ್ದವ | ನಿದಿರೆತಂದಡ್ಡಂಬಿದ್ದಳ್ ||೬||