ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ - ಸಂಗ್ರಹ \/\tvvv vv \\t೪ : 4 + 1

    • * * *

• •••••••••••••vvvvvvv v vvvvvvvvvvvvvvv vvM ಆದವಳಲ ಬಿತ್ತರವೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವೆಂ || ಬುದನರುಹುವಂತೆ ದುಗುಳನ ವೆಗಳು | ತುದಿಯಿಕ್ಕಿ ತೊಂದೆಣಿಕೆಯೊಡನೆ ಸ೦೬:ದೊಳುಕ ! ಟ್ಟಿದ ಪೊನ್ನೋಕಿಯ ಬಾಳನೆಳೆವುತಿದ್ದ೦ | ೧೦ | ಮುಸುಕಿತವಸೆಯ ಕತ್ತಲೆಯ ದತ್ತಲುಂ ನ ಲ . ದೆಸೆಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಮಿನುಗಿದ್ದೆರುಂ | ತುಮೊನದೆಣಿಕೆ ತಾನೆ ತಲೆದೋ ? ರ್ದರುಂ | ಮುಸುಕಿನಟ್ಟ ಕಡುಕಂಬಗೆಯನC | ೧೧ || ಬೀದಿಗೊಂದಂಶಂಬರಂಗಳಿಯೋಟದಿಂ | ವೈದಿದಂ ಕಡಲತಡಿಗೆಣಿಕ ಗಣ್ಣಿಂ | ಅದೆ ಮಡ್ಡ೦ ಬರಲು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದದಂ | ಬೊದಿಪುದೆ ತಲೆದಿರುಗೆ ನತಯಲಹುದೆ ? | ೧೨ || ಮೊರೆದು ತುತಿಯ೦ ಗೊಣಗಿ ನೊರೆಯಂ ಬದುಗುಲವಿದು ; ಮಿರುಗಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ಮ ನೈರುತ | ಹರಕದಿರಿಸುವಂತೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಸುತ್ತಲುಂ | ಹೊರಳೆ ಮಡಿವುಡಿದು ತರೆನೆದೆ ಕಡಲು | ೧೩ || ದುರುಳನಾಗಳಯದ ದಾಂಟಿಸಿರಿಯರಸನಿ ! ಪ್ಪರಮನೆಯ ಸೊಬಗನೆಲ್ಲ ೦ನೋಡುತ ನೆರೆ ಬಗೆಯೊಡಂಬಟ್ಟಿ ರುಂ ಹುಳುಕಿನಿಂದತಾಂ ! ಹಿರಿದಿದೇಂ ಚಿಃ ಸುಡನ್ನು ತ ಸರಿದನು | ೧೪ || ಪಡಿವಳರನರಗಿಸುತಮಂಕು ಬೂದಿಯೊಳುಮುಂ | ದೊಡನಡಿಯ ನಿಡುತುಪ್ಪರಿಗೆಗೇರಿ | ಸೊಡರನ್ನು ಕತ್ತಿ ಸುತ ಮೆಲ್ಲ ನಾ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು || ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುದ್ದು ಗೂಸಂ ಕಂಡನು | ೧೫ || ಹೊಂಬಣ್ಣ ಮೊಪ್ಪುತಿಹ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲ್ಗಳು | ಸೊಂಟಕಿಂಬಾಗಿ ಹೊಳವ ಬಜ್ಜರದಗೆಜ್ಜೆ | ತುಂಬಿ ಗುರುಳಿನ ಕಿರುಮೊಗಂ ಮುಚ್ಚುಗಣ್ಣಿಸಕ | ಯಂಬಟ್ಟೆ ಯಲಬಿದಿರ್ದಣಗನೆಸೆದಂ || ೧೬ |