ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಗಿನ ಬಳ್ಳಿ . ಕೊಲುಂಟಿ ಈ ಮಗುವದೆನ್ನನೆಂದು ಕಿರುವೆ ) ರಲು ಬಿಗುತಾನೆಂಬರೆನಿಸದೆ ! ಇಲಿಯಂ ಹಿಡಿವುದ ಗುಡ್ಡೆ ಯನಗಳಿ೦ಡುತ | ಸ್ನಲಿತನ ತಿಳಿವು ತಳೆದೊಯು ತಂದಂ || ೧೭ || ಕನಸಿನೊಳು ಮೆಚ್ಛರಿರಬೇಕ೦ಬ ಒಗಿಯರಂ | ದಿನಮಾತ ನರಿತು ನಾರದನೆಂದುದಂ | ನೆನೆದರು ಕಡೆಗಣಿಸಬರದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ದಲಿಂ । ದಂತ ಮುಗಎ ಡಿ : ೦೧ | ೧೮ || ಅಡಕತ ಧಳ೦ವ ನಾಸನ.: ಸಂತಸ ! ಬರುತರಕ್ಕಸನ್ನದೆ ಕೆಯೋಳು | ಓಡಿದಂಡಿಸಿತು ಕಡಲುಗಳ್ಳದುಟಿಯಿ೦ದವು ! ದ್ದಿಡುತ ನಂಟರ.ವಿಹರ ದೆವ್ವಮೋಲಿಯೆ | ೧೯ | us ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುಗುಳು. ಲಲಿತೆ | ಬಗೆಯೊಳಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸವಂ ಮಾಡಿ } -ಗುವ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಲಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕೊಡಿ | ರಕ್ಕಸನ ಬಾಣಸಿಗಳೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಣಪರಿಗೆ , ಎಕ್ಕಟೆಯೊಳಗೆ ಸುಯ್ದು ತಕ್ಕಣಿಸಿದಳು ಹೀಗೆ | ೧ | ಹೆಣಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೀಗೆಗಾರರಿಗು ಬೇಡ | ವಣ್ಣಲಾರದ ಸಂಕಟದ ತವರ್ಮನೆನಡ | ಲೊಂದು ಮನೆಯೋಳುಹುಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ | ತಂದೆತಾಯಳಿಗೆ ನೆನೆನೆನೆದು ಬಂದು ಸಿದ್ಧ 1 ೨ | ಒಳ್ಳಿತಾದೆಣಿಕೆಯಿಂ ದೆವ್ವ ಮಾಯಲು ಚೆಲ್ಪ | ನೆಲ್ಸನಿಹರಿಯದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದತಂಮಟ್ಟ | ಕಂಡಕಿಡುಕರನಡಿಗೆ ಕಿವಿಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿಹುದ | ಅಡೆಯಂದದಿ ದೊಂಡೆಬಾಯಿಗಟ್ಟಲ್ ಬಹುದೆ ? || ೩ |