ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದ೦೦ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರೊಳನ್ನಂತಕಟನಲ್ಲ ನು ನಿಗುತು ! ಬಿದಿಯ ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾಗುತc | ಕಳಲ್ಲೂ ಗೆ ಮೈವಿಡಿದರಿಗೆ ವೆಣ್ಣಾಗಿ ; ಬಾಳುವುದ ತಂದ ಚೆಂದವಗೆ ಕರೆ ಬೇcen | ೪ || + ತಲೆಯಮೇಲ್ ಪೊತ್ತಿರಲುಸಿವನ್ನೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ! ಮೆಲುನುಡಿಯೊಳೆರೆಯ ದಳಿಯನನಳಿವಿಲುಗೈದೆ | ಕೆ೧೧ಕನಿಸಿದಂ, ಸಿರಿಯೊದಗೆ ತನ್ನವರನ್ನು || ಏಂ ಕಂಬನೇ ಹೋಗಲೇಕ ದೂರುವುದನ್ನು | ೫ | ರತಿಯೊಂದು ಕಬ್ಬಿಗರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನ್ನ ! ಕತೆಯದಾಯ್ಕೆಮರಂ ವರಿದ ಪೂ ವಳ್ಳಿಯನ | ಲಾಡೊ೯ರಲ೦ ದಿಗದು ಸಲ್ಲದೆಂದಾಯ್ತು | ಈಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಂದಿಗಿದು ತಲೆಗೆ ನೋವಾಯ್ತು 8 L ! ಬರೆಸಂಕಟಂಮೆಯುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದೆಣಿಸ | ಹಿರಿದಹುದು ಬಳಿಕ ಮನ್ನಣೆಯೊಳೆರಡಷ್ಕಾಸ | ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾಡುವುದದಕ್ಕಿಯೊದಲ ! ನಿತ್ತು ಬೆಂಕಿಯೊಳುಸಂತಂ ಬಿಡದ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ | ೭ || ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಳೆರೆಮಗಳ ಮರುಗದಿರಿನ್ನು ಹೊಂದಲಿರುವುದುನಲ್ಲ ನಂಬೋಗದೆಳು ನೀನು | ಇc$ಗಸದಮಾತು ಮೊಳಗೆ ಬಾದಗೆಯಂತೆ ! ಸಂತಸದ ಹಗಲನೆಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳವಳಂತೆ | ೮ ಕಿ. ಐದನೆ ಮುಗುಳು. ಸಾಂಗತ್ಯ } ಮಾಡಿದುದನು ತಿಂದ ತೀರಬೇಕಂದಂಬ ನಾಡಿನನುಡಿಯ ಕೊಂಕಗೆ | ಕೂಡಿದುದೆಡೆಯೆನ್ನಲೆಮ್ಮರತಿಯೊಳುತಾ | ನಾಡಿದ ನಿಂತುರಕ್ಕಸನು || ೧ ||