ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

  • ಸೂಚನjಳಿ.

ಬಾಣಸಿಗಳೆಡು ಕಡಲತಡಿಯೊಳಿಂದು | tvಣುತ್ತಲು ನಿಮಗುವನು | ಮಾಣದತಂದನವಳ್ಪಾಗೂ ಮುಂದuರಿ | ಗಾಣದೆಬಿಟರಬೇಕು || ೨ || ಅದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳು ನೋಡಿನಡದ ರಿದನೊದಗುವುದಕ್ಕೆ ಕುಂದು | ಪದುಳದೆ ಪೊರಮುಂದಕಿದಿರಿಗೆ ಬರುವನು , ದಿಮುದ್ದು ಮೊಗಮರುಕುವುದು ii A G ಎನಕೊಂದುಹೊಗಿಸಿಸುವನಕ ಸಾಳಜ' ವನಮಟೊತ್ತಿತು ಕಣ್ಣ ಕಡೆಯೊಳ್ || ಮನದುದುಬ್ಬು ಮೈಯೊಳಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮಂಗೆ | ಒನಕ್ಕದಿದಳು ಎಳಿಕೆ ೧ಮ್ಮೆ # ೪ || Y ಕವನಸದಿರುಗೆಳಿ ತಕ್ಕಡೆಯದೆಂ| ದಾವಸ೦ತ ಮನೆಗಟ್ಟಿ | ಏವೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಸೊಬಗನ್ನನೆ ; Kಪಿನಬನು ತಂದು || ೨ || ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟು:೪ದ ಬೇರೆಣಿಕೆಗಳ ಹಸಗೆಯೆಬಗೆಯೊಳು ಹಲವ! ಉಸುರದರಮೊರೆ ಮರಯೋತಕಿನ್ನನು | ಇಸಿಯ ಪರಿಬಣ್ಣಿಸಿದಳು || ೬ || ತಂಗಳಿwJL. ದಿ: ಹಿಸ ! ಓಂ ಗಡೆಯಾಗಿಹಿ » ಹಿಂಗದೆಸಳೂ೦ಕಿ ಜೇನಿನ ಸವಿ | ದಿಂಗುತಿಹುದು ತಾವರೆಯೋಳು || ೬ ಎಲೆಗಿಳಿ ನೀನ ನಳಿದುದನ್ನೆಣಿಸದೆ ! ನಲಸಿನ ಮೂತನಾಡುತಿಹ | ಸಬಿನದಿಸಿ ಕಂಗಂದೂಪಃ ಹೊಗಳು | ಪಳದಾಸಯವಗೆ ಮರುಕವೆ ? !! ೮ :