ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಬಳ್ಳಿಕ್ಕನೀಡಿದಳಂದವನು ಊಳು | ತಳ್ಳಿಗೊಂದು ಬಂಖಸಳು || ಕಳ್ಳಿಹ ಕಂಡುಕೋಗಿಲೆ ಕೊಳಲ್ಕರಗುಟ್ಟು | ನಲ್ಲಿ ಯಂದಿಟ್ಟಿಸುತಿಹುದು || ೯ || ನೀನಮ್ಮ ಹೂವಿನಹೊಳಲಚಿತ್ತರವಿದc | ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಕಟಬಸಂತ . ನಮೇಲಕ ಬಂದಿಮುಸುಕಿದ ಕಿಚ್ಚ ದೇನೇಕ ಸರಿಸುರುವ | ೧ | ಆದಮೊಗವಳ ವಯ್ಯಳ ಸಜೆ ವಸಿ.ಳ ! ತಡಚಿತ್ರತದ ಪಕಬಳ್ಳಿ, ದವ. ಬೈ ನ್ಯೂಳಿನಸು ಮುವಿದಿಸಿಯಗೆ | ಸಂದಗಿ ನಗಿಸಿದರಗಿಳಿಯು | ೧೧ | ಆಗುಂತಕ್ಕವ ನಿಕಟೆಳಗಇಂದೀಗೆನ್ನ ಮಗ: : - : ಆ ಪ ಗಭ ಬಗಂ: : ' ಮರೆಯಾಗಿಹವೇ ಎದ್ದು : ಮೊಗದೋರನ್ನೊಳುಖ ಸದಯವೆ ? | ೧೨ : ತಲೆದೋರದೇ ಪರಿಯಣಕಗಳ ಬೇರೆಬೇ ! ರೊಲಿದಕ್ಕರಿಂದನಾರದನು || ನಲಿಯಬೆರಲು ಬೀಣೆಯೆಳೆಯೊಳಾಗದಿಂದ | pಳಿದನುಗಾಳಿಯಣಿಯೊಳು || ೧೩ || ಕಾಣುತ್ತ೮ಾರಿಸಿಯನು ತಲೆವಾಗಿದ | ನಾಣಿನಕಣಿಯಂ ಪಣೆಯಂ | vಣಗೊಳ್ಳದಿರೆಂದು ತಲೆದಡವುತ್ರನ | ಲ್ಯಾಣಿಯನಿ೦ತು ಸುಗಿದನು || ೧೪ || ಕರಲಮುತ್ತಿನಸರವನು ಹುಡುಕುವನಂತ ! ಬರಿದೆ ಬಿಸಿಲ್ನರಗುವುದೆ || ಮರುಗದಿರ್ಮಗಳ ಮನೆಯೊಳಮಾಯ ! ಏಕಮರಿದಂ ಮಾಡುವಂತಣಮಂ || ೧೫ ||