ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಟಿಗಿನಬಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟಿನಬ್ಬ ನಿದರ ಹಂಬರಿಯನು | ನಟ್ಟ ನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳೆನ್ನ | ತಟ್ಟ ಸಂದಂ ಕಾಮಸಂವಾಸಿಮರ || ಭಟ್ಕಳು ಕ > ತಸಗಡಲೂv {: ೧L, ಕುಕ್ಕರಿಸಿತು ನಸಿಮುತ್ತು ಭವಿದನಿ | ಯುಕ್ಕಿತಗಳ ಬಗೆಕಣ್ಣಂ || ನಕ್ಕಿತು ನೋಟು೦ಗುಟವನಡುವೆ: | ಗುಕ್ಕಿತಾದುದು ರಂಗಮ { ೧೭೭ ಕೆ. ಕುರುಳಿದುಳೆಕಡೆ ಕೂರ್ಪಂತಿಂಳನ | qರುಗುಗದ ಪುನು ನಾಳೆ || ಘೋರಲಾಗಳ ಬಲಮುರಿಸಂtnಾಣಿಯನು | ಎರೆಕ್ಕವಳ್ಳಿಯೊಳು ಗುರ್ಚಿಗುರೆ | ೧೮ || ತಳಿರುಗುಪ್ಪ ಸಂವಯುಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗ - ಕಳSuರಯ ಯೋಳಗಿದ | ನಳಿದೂಳಿನಾಡುಂದಿವರೆ ಯಲವುdಬೂಟ್ಟ | ತಳದಮೊರೆಯನೇ ಪಣ್ ಸುವ: : .... ! 2 ನಿನವರು ಹೂಹಟ್ಟಿ ಸಿರ: ನಿನ | ನಿನ್ನಂಜಕದಪ್ಪ ಮೊಲೆಯ ! ಬೇರೆಬೇಡೆಂದು ಸಂತ್ರಸಿ ತಣ್ಣನೆ | ತಾನೊಮ್ಮೆ ತಂಗಾಳಿ #ಡೆ | ೨೦

4

ಮಲ್ಲಿಗವಡಿಯವೇ. - 4 ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಂ: ೪:೨, ೧೧ ೧ | ಇಲ್ಲದ ಮನನಿಧಿ೯ ಎಲ್ಲಾ ದನ್ನು 1 ದಿಗ-1 : "

  • *

U] 41 11 | 4.ಟ್ಟು ಚಯ ಒಟ್ಟು ಲಟ್ಟೆ ಬೆ...ಸರು : ದೊಟ್ಟು ತು ಮಹಿ.. | in ೬ ಆಗಬೇಲ್ 9 : * 2 : (ಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಗೆಕಾವುನೋಡಜಿ !! ..”