ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಿಂಬpt ಸಂಗ್ರಹ ತಡೆಗಟಂ ಬೀರುತಲ್ಲ ನಲ್ಲನಿ ! ಯೆಡೆಗಿನಿಸಂ ಕಿವಿಗೊಡುತ || ನಡೆಗೊಳ್ಳುವನು ಹಲಗಲದಿಂಮನೆಗೆ | ಕುಡುವಿಲ್ಲ ನೈದಿದನಲ್ಲಿ | ೨೩ || ಆರನೆ ಮುಗುಳು --ಇಳೆ. - ಮ೦ದಿನಿ೦ರಗಳೆ | ಬಳಿ ನಂದಿಟಗೆರಗಿದ : ಮನನ : ತಳುವದೆತಕ್ಕೆ ಸುತ ನಾರದನು ! ಹಳಗಿಂಬಳನ್ನು ತ ಹಲಸೆ | ಕದಳಿರುವಪೆಣ್ಮಣಿಯನಿರುಕಿಸೆ | ೧ | ಒಂದಂದಿನಿತರಳವಕಿರುವುಗಳು { 8ಂದಣಳಿಸುವುದು ತಳಿರೆಡಯೆನಲು । ಮಧುವರಿಯಾರದ ಮುಗುಳುನಗೆ ; ಚಂದ ಟವಾಗಿಲಸರೆಯೊಳು ಮಿನುಗೆ | ೨ | ನೋಡಳುನಾಚಿಕೆ ತೊಂಬಾಳೆಯನು ! ಮಾಡಲ್ಕಾರಳು ಕಡೆಗಣ್ಣೆ ನುಂ | ಆಡಳುನಾಲಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು | ಕೂಡದಗಿಳಿಯೊಳು ಬರಿದೆನುಡಿವಳು | ೩ | ಕರಿಂಕಿಂತನ್ನಲು ತಿಳಿದು | ಹಣ್ಣಿನಚೆಂಬಗೆ ಬಸವಳಿದು || ಎಣ್ಣು ತಲವಳಗೆ ವರವಟ್ಟಂದಂ | ಕನೆಕವನಿರಲು ರಿಸಿನುಡಿದಂ || ೪ || ಬೆರಗಿಂತೇತಕ್ಕಿರುಳು ಪಗಲಂ | ಕರೆನಿನ್ನ ನೆಹಲುಬುತ್ತಿವಳಿರಲುಂ | ಶರತಂದೆಯವಂ ಮನ್ನಿಸಿವಳನು | ಒವುದೆ ಹೊನ್ನನ್ನರಿತುoಮೇಣ 1 ೫ |