ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ in ಆಗಳ ನೀಂಮುಲ ಮೈಯ್ಯ೦ತರೆದು || ಶಗಳೊಗೆದ ವೋಲಿಹಳಿವಳಿಂದು | ನಿಗಿದೆಯಾದರೆ ಬಿಡುವಳೊಡಲನು #ಗುವುದಾದೊಸಲ ನಿನ್ನುವನು ೧೩ ಅಳುಳದಕಡಲೊಳು ಬಸವಾದುರುಳಂ | ಒಳವರಿಯದ ಹೆಯನುಪಳಂ | ತಿಳಿದರೆಗಿಲೆ ಮರಿಯುವವನು | ಬಳಸಲುಂಬೇ ಕಾಗೆಯದನ್ನು 8 9 ) ನೆಲಕಲ್ಲ ದನಲ್ಲಿಂ ಮೊಮ್ಮಗೆ ! ಆಳವಿ ಬಿದಿರಿನ್ನಿಂದುಳಂಗೆ | ಆಳವೆಂದುದನಿಸಿ, ಹುರಿಗೈದು : ಉಳಿಸಗ್ಗಿ ಗರಳ್ಳ ನಿದyದು $ ೧೫ ..., ಆವಂ ನೀಂವಾರಿ ಎಡಕ್ಕುಳಿದ | ಕಾಪಿಂಕಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಳಿವಂ* : ನೋವಾಗಲುನೆಲೆಯಳಿಗುಂ ಲೋಗ | ಏವಳೊಂಪೆಂತ ನಸೀಗಲ | ೬ || ಕತ್ತಲೆಯಾ ಸೊಡರಿನನುಡಿಗೆ ! ತಕ್ಕಂ ಕಿವಿಯಂ ಕಿರಿಯರಿಗೆ | ನಾಯಿಡುತ್ತಾಳೆ ಗೊಡಂಬಟ್ಟಲ | ತುತ್ತತುವ.ಡದಿಯ ಕಡೆಗಣ್ಗಟ್ಟಂ || ೧೬ || ಕೋಳುಗಳ ಕೊದಗಿರುವುದಕ್ಕಸನೆ | ಗಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮೊಳಗುವನೈತನ : ತಳುವದೆನುತ ಹೊರಡಲುಣಿದಾಗಳ ತಳಿರೆಲೆವನೆವೊಕ್ಕರು ದಂಪತಿಗಳ |೧೮ : ಏಳನೆ ಮುಗುಳು ಕುಸುಮಷಟ್ಟದಿ 8 ಗರುಡಿಯೊಳುಪ್ರದ್ಯುನ್ನು ನಿರನೆಗೈದಿದನೋ | ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಸರಂಬಗೆಯೊಳು 8 ತರಳಿಬನದೊಳಗದಿಂ ತೊರೆವೆನೆನ್ನುತರಕ್ಕ ಖರಬಲ್ಲ ಹಂ ನಡೆದನೊಡನಲ್ಲಿಗೆ || ೧ ||