ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಇದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ ಒಣಮ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನ ಲೈಂಮುಜಾಣನೊ ಆಣಿ ನೀನದಲ್ಲಿ ಯಾಡಿಗುಮಾನಗುಂ || ಎಣೆಯೆಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಗಲಿನಮಯ್ಯನವೇ | ಳೆಣಿಸಬೇಡರಡನೆ ನೊಳುರನ್ನಳೆ | ೯ || ಬಳಿಕ ಮಾತಿನನ್ನ ರ್ಪಯಪಾಡುಪೇ 4 ತಳುವದೀವಯ್ಯ ಒತ್ತರು ಸಣ್ಣ ಗಂ | ತಿಳಿವುದೆನ್ನಲ್ಲೊಳಗೆ ಮಳೆಯೆ ನಾಚಿಕೆಯದ | ಸ್ನಳಿಕೆಗೈದಿಹ ನಂದೆಂದನು || ೧ | ಕತ್ತಸೆ೬ಗಿದನೆಂದೆನುತ್ತ ಬೇಸರಗೊಳದೆ , ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಡಬಗೆಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ | ಏಮಣಿಯಂ ಸಾಣೆ ಗೋತ್ರಿ ದಿಮಲೆಬೆಲೆ | ಗೊತ್ತಲ್ಲದೇಂ ಗಣಿಯೊಳಿರಲುವುದೆ ? | ೧ | ಎನ್ನುವೆ. ನನ್ನ ರೂಂ ನಿನ್ನ ರಸನ ಗಡ | ಬಲನೀಗು ತನ್ನ ಬಗೆಯೊಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹಂ : ಚೆನ್ನಾ ದುದಿ ಗಳಲೆ ಕನ್ನೆ ನಿಂಬಗೆವೊಕ್ಕು | ಮನ್ನಿ ಸಂತತಿಯಲ ಬೆಳಗಿಕವನ: { it ದುರುಳರೆಳವನು ನೇಮಿಸುವಂದದಿಹಕ್ಕು ! ತಂದುಬಿಸುಡುವನವರನೆನ್ನೆ ಕೆಯನು | ಬಂದೆನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾ ನಿರುವೆನಲ್ಲ ವೆನು | ತಿರುಗಿದಳು ಬಳ್ಳಿವನೆಗವಳಯ್ಯನ | ) -: 11 ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಡೆದುದೊ ದುಕ್ಕುತಿಹ ಬಿಗಿಯರ ! ಡೊಕ್ಕಣಿಸಲಿಂತು ಕಿಡಿಗೊಂಡರಿಗಳಿಂ ! ರಕ್ಕಸಂಬಿಂದುಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಯೊ ಡಿಕ್ಕ ! ಯುಳ್ಳ ಸೆರಗಿಂಗೆ ಸಂದೊಳವೊಕ್ಕಳು || ೧೪ || ಬಿಳಿಮುಗಿಲಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತಿಹಭಂದವನ | ಬೆಳಕನಲು ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿಯಂಚದಿಸಿತು ! ಉಳಿಯೆಸೆರಗಡೆಯದರ ಬಳಿಯಕಳಂತsರ್ದ ! ನಳಿವಮೊಂದಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯವೋ | ೧೫ ||