ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾ ಮೈತ್ರಿ Tv • 6 - 1 mm - 4 (ನೆಯ ಸಲ ' ದ. ಸೂರ್ಯಾಸವವು ಸಮಯ, ದಾವ೦ದನ: "ಮಗ ಬಡಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಲು 71 ಡಿಸದೆ ಆಗ ಬೆಕಾವತಿದ ದಿಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ವ೯ರಿಬ್ಬರು ಚಿಂತಾಮಗ್ನರಾಗಿ ಆಳತಿ.. - , ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಳಜಳನೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋ ಚು ವರು, ಒಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಚ ಪುಗಳ್ಳಿ ನ'ಒಂಟಿ ಸಿ ಬಸ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೆ.ಇ ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಹಾಗು, ನ ವೈ ಒಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಂಬವನ್ನವಲೋಕಿಸುವರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ನೀರನ್ನು ತು೦ಟತ್ತಿರುವ ಸಂಗಸರನ್ನು ನೋ (ಜಿ.: ವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲದಲ್ಲೇ ಗೊಗಳ, ಹೆಂಗಸರ.ಇ, ಗಂಡಸರೂ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಣ ರಹಗಳನ್ನು ಸರಿದು ವು. ಸಣರ್ಯನು ಮುಳುಗಿದನು , ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ದಂಪ, ಕತ್ತಲೆಯು ಮುಸುಕಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒ:ಗೊಂದಾಗಿ ತಲೆದೋರಿದವು ವಕ್ರಗತಿಯುಳ್ಳ ನದಿಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆ ರಹತ್ತಿತು. ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಳಲಿಲ್ಲ ಕೆಠ ) ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳ ಆ ನದಿಗೆ ಬಿದತಾಡನವಾಸು, 8ರ ಆಶrಳ ಕಂತಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವೆ (ಡಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಸುಬ& ಭಂಭಿಸಿ ದುವು, ಅಂಧಕಾರ ಬಲು ಗವೆಯುಂಟಾಯಿತು * ಆವುಕಾಲ ನಿಕೃಬ್ಬ ಒಚನೆಯ ಮರಮರವೆಂಬ ಆಗ ಮಕಭಾವವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದೆ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಸಿಟ್ಟಿಸಿರುಬಿಟ್ಟು, “ ಅಯ್ಯೋ ! ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಆ ಇಬಬೇಕೆ? ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ನಿಧಿ ಹವೆಂತಿರು ವುದೋ ಆ " ಎನಲು ಎ ಗಳನೆ ,ವನು, ನನಗೆ 24 ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿರು ಸಂನು. T & K .