ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾವಿತ್ರಿ, • ೧೧ ಸಹಾಯವಾಗಿರುವುದು, ದನಕರುಗಳು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುವು. ನಾಮಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಶಾಟಗಳ ನಡುವರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನಗುಡಿ ಬಿದಿಯೊಂದಿರುವುದು, ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ ಮೂರನೇವನೆಯು ಒಬ್ಬ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನದು ಕಾನುಭೋಗನಾದರೂ, ಆಸ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಛಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಈತನಿಗೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳ, ೫೦೦೦ ರೂ ಪಾಯಿಗಳ ಮಲಧನವೂ ಉಂಟು. ಈತನ ಹೆಸರು ಕೊನೇರಯ್ಯ ಈತನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ೩ ವರುಷಗಳಿರಬಹುದು, ರೂಪು ಅಷ್ಟೇನು ಚಲುವ ಕುರೂಪಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡು. - ಈ ಕೋನೇರಯ್ಯನೇ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಂತಾಯಿ, ಮತ್ತು ತಂಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಇರುವಳು. ಈ ತಂಗಿಯು ಸಂತ ತಂಗಿಯಲ್ಲ; ತಾಯಿಯ ಮಗಳು ಇವರಲ್ಲದೆ, ಕೊನೇರಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾವಮೈ ದಂದಿರೂ ಇರುವರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆಳುಗಳು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಯ ಕೊನೇ ರಯ್ಯನ ಬಲತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಳು ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರರಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಾಗಮ್ಮನೇ ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯು ಬರಲು ಅವಕಾಶ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನೇರಯ್ಯನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸ ನಾಗಿದ್ದನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಸಾಯುವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರು ಪದ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಲೆ. ಕಾಂ ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಗಮ್ಮನನ್ನು ಪಾಣಿಗ್ರಹಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವರುಷಗಳ ನಂತರ