ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

wದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ, - ೧೧೧೧೧.. .. . . . . .೦೧. ಒಳ್ಳಯ ಮುರಿತಕೀ'ಗಳು ಸಿಕ್ಕವುವು, ಸರಿಬಂದ ಜderwು ಸರಿ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಯಿಡಾನ, ತಂತಯಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಸೇ ಈ ಚಿರ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಿರನು, ಎರಡೂAವಿ ಕೂAಚುವ, ಎನ್ನುವಿರಂಶುರ, ಬnad, ಬಾದಶೀ ತಿಥಿಗು ಸಮವತಿ, ಮಂಗಳಐಎ ಬೀಳುವು ಬೆಂದೂ, ವರ್ಷದಶಲಗಳu-ಚಂದ್ರನು ಆರಾಧಿರನು, ವರುಣನ ಜಲಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಅಮುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಮೀ, ಥetರವೂ ಬಹಳವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವ ಬಿಂದು ಮತವನ್ನುಉದ್ಯೋಗಪ್ಪನಿಗೆ ಪಟtchದು ಹೇಳಿಲುವಿನಿ ಸಿದ ಈArಯುಗನಸನ್ನು ಕಟಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿರುವವು. ) ಜ 11. - ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಷಯಶಸಿ. ಆಟಳು,fd, ಕನ ಅಯ್ಯಣು ಎಂದು ಆಗಿದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಯಿಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅವನು, ಕೊಂಚಹತ್ತು ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಏಸರಿ ಸರಿರುವly Warಳಗೆ ಏನೋ'ಕನೇರಿಟ್ಟನು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ “ ಏನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ರೂರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುಳಳ್ಳಿ, -ಈಗ ಗುಸಿನೂ ಸರಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದರು. ಕೂಡಲೇ ನಾರಾ ಯಂಜೋಯಿಸನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. “ ನಿಜ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಿ, ಗುಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು• ಸ೪ ೪೨ ಎಂದುಹೇಳಿ " ಭಲು, ಭಲಾ, ನಿನಗೆ ಹೊಳದಿದ್ದೆಆಶ್ಚರೈವರ, ದಕ್ಷಿಣ ನಯನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸರಿಹೋಯಿತು " ಕನೇರಯ್ಯನು * ಸಮಿ, ಜೋಯಿಸರೇ, ಸರಿಸ.೩ ಬಿಲ್ಲವೋ, ನನ್ನ ಬಲ ಉಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು-ಈ ನೋಟು, ನಿಮ್ಮದೆಂದನು, ಯಾವ <ಣದಲ್ಲಿ ೧೦ ರೂಪಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಂಟತೆ ಜೋಯಿಸಸಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯು ಇನ್ನು ಚುರುಕಾಯಿತು, " ಆ ವಿಚಾರವು ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾಳ ಆಗ್ಗೆ ಬರುಸು-ಎರಡು ತಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ವೀಳೆಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕ್ ೦ ರೂಕಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ತಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ