ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸು • • • • • • • • • • • • •un ; ' nAv

      • , 'Part wrt • •••••••

3 evಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದುದನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ್ಗೆ ಸೀದಿಗೆ ಬಲುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಹಾರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವರು. ಹೀಗಿರುತ್ತಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ರಾಜನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬದಲು ಕಚಳಿಲ್ಲ. ರಾ-" ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಿದೆ? ಮಆ ಹುಡುಗಿಯಾಳು ? ರಾ~ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ? ಮ-ಆಗೋ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ, ಅಗಳ ರಾ-ಅವಳು ನೇರಯ್ಯನತಂಗಿ, ಮ-ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ-ಇನೇರಮ್ಮನಿಗೆ ಹಣತಡೆ ತಂಗಿಯ, ಇವಳನು ? ರ-ಇರುವಳ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆನು. ಮ-ಆದೇನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ, ಅವಳ ಹಸರೇನ ? ರಿ-ಸತಿ, ಮ-ಸಾಸಿ: ೫ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ.

  • ಜಿಯಿಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ-ಒಳ್ಳಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ”

“ ಬಂದೆನಪ್ಪ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಾರು ಜನಗಳ, ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಮಳೆಯವರಿಗೆ ಬರುವದೋ ಅದನ್ನು ತಿಳದು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಫುಟಸಭೆ: ೯ು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೀಡಿಹೋಗೋಣವೆಂದು ಒ೦ದೆನು. ಮುಖ್ಯ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಳು ಒಹಳ ಉದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ