ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

3

.

3 ತಕ 44 ಚು ” ಗೆ ಇಂಥ ಘನ ಒಳ ಸ#k , ಆಥಳ ಪಕ್, 64 65ುಭವ # ೩೯, ಸಮಿತಿ ಟಿ # #f 13 JA" , ೬ $44 ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳt ? * , ಆವಳ ಕೈಚ್ಛವೇ 4, *ಕೆ ಏಣಿಗಳ್ ಭು ಭೂ ದಳ ೨ ? ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳೆ F# ೬ ಬೆಸ> *ಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚಿವು ೩೫ -) ಜೆ.4 ಟಿ ವಿಷಯ (ಟಿಪ್ಪು ಜೋಳದೇ ಕೆಟ: ೨ : hts & » * ಆದೇಶ ನನಗಳೇಡ, ಅವಳ ೨ ಘ ಳಿ # ೪ ಸಿ. ಏನುಭೂಡಿದರೆ (ಸು ? ನಲ್ಲ, ಮೋಸದಸe, ಔಟತೆ ಇಟ್ಟು ಕಳುಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ ಸ್ಟು ಸಧಿಪಡಿಸಿAbಳತಿ, - ಜೀರುಷರ ಸೈಮಲ್ಲ ಸಜ್ಜೆ : ಕಡಲೆ ಹತ್ತಿರಬಂದ, ಹಿಂಡು ಕರಿ ಇಶoಳಿಸಿ, “ಹೇಳವನು, ನಿನಗೆ ಹೇಳ ಬೇಏಸು ? ರ ಒಳ ಜೈಲನು ಹೇಳ ಫೆಡರು, ಸನಾಣೆ " ಟೆಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆಳವುದಿಲ್ಲ. ಇ#ಳ (ಎವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇತಾಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಪುನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ.ವ ಇಧರೆಗೂ ಚಾಳುನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ! * ಭಲೆ, ಭಳೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರ. ಈ ಪುಣ್ಯವಿರಳಿ, ಸಾವಿತ್ರಿಯ ವಿಷಯವೇನು ? “ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯು ಸಹಬಾನಿಲ್ಲವೇ ಸಾವಿತ್ರಿ) * ಆಹುದು,

  • ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಒಳತ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೆಣ೦ಡಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಕೆಟ್ಟು, ಆ * • ಇ:

ಗಣವೆಂದಳು,