ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬa? ಸಂಗಿ, namanmar - 4e part 5 } ಹಂಗೇ ಸೀರೈತ ಹೋತಾರೆ ಒಲೆಗೆ ಉರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸುಬೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್' ಟಿ, ನಿರಚುತಾರೆ ಅನಕ್ಕೆ ನೀರು ಆವಿಯಬೇಡವ® » *

  • ಗುರುಪ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಕ - ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು

1 ಅಪ್ಪಣೆ ಸ್ವಾಮಿ " ಚಂದನು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಥಳ ಥಳಿಸುತ್ತ ನಿಂತಿರುವನು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಕ್ಷತ)ವು ಪಿ.ಟವಿ.ಟನೆ ಹೊಳೆಯುವುದು . ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆwಶವೆಂಬ ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮತಾ ಯವಾದವು. ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿಯು ಬಿಸು ಗಿಡದೆಲೆಗಳೆಲು ತೂರುವಾಗ * ರೆಡಿಯಮ್ ” ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಕ್ಕು, ಒಂದೆಂದು ಹಡವೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ಸದ್ದು ; ಒಂದೋದು ತಡವೆ ಈಚೆಗಳು ಕಷ್ಟ ಗುವ ಅರ್ಭಟ ಇನ್ನೊಂದು ತರವೆ ಇಗೆಗಳ ; ಶಟನೆ ಎ 'ತು ಸ್ಥಾ ಈ : ...: ಕ ವುವು. S: BR ರ್ತ:* ಸಿದ್ದೆ. - - - ಆನೆ ಆಟಿಗೆ ಆ ಚನೆಗಳ, ತಾನ: ಮೊದಲು, ನಟನ. ವೆಜಿ), apದೆ; 1, .: .. " 44ಿಸು ವಾಣಿ - , ವ.ದಳ ಮತ : ಗ: ಶನನ್ನು ದೂರಮಾಡಬೇಕು. ಪುನಃ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, * • ,ಃ ಚ ನಃ, * * * : ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 14ವy, ೬ ಇಡ: ದಾದರೆ ! ಗೆ ತನ್ನಿಂದ; ಹಳಿ ಹೇಳುವೆನು, * *ುವಗೆಂಥದು ? ವಿವ ನ / 1 * ವೆನು. ಆ ಭಾವಕದ ವತನ್ನು ಆನೆ + ಬೇಳೆ, ಭ $ ೨ವದೆ: ಬೆಲೆ ಯಣಿ-73, ಒಲವುವೇಳ ನಿನಗೆ ಸುಖವಿ: . * * * * • ಅದು * * * ರವೆನು |

  • * * * * ದಜಾಗೆಯೆ = ಗಳು ತುಂಬಿಸಿದವು ತೂ#ವ #: ಕಕ್ಕಿತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಟ್ಟನೆದ್ದು- “ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಬೇಡ" ಎನ್ನುವನು. ಏನನ್ನೋ ನೋಡಿದಂತಾಗುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವನು. 5 ಅದೇ ಚಂದ ಅದೇ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾರ,

13. u T W

• 1 1 2 1 1 3 . 5 ತಿ