ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

1 ಎಕಳು dಂಧರು, * * ಅರುಬ್ಬಳು ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ : ? # 2 ಭರಣ

Yಘಟ. A 'F'? 2 G K !! ಆ ಚಿತಣ , ಆಳುಕ ಆ ಇ ಸಿತ: 48 49 50 : ?

3

  • 3

' S jA k E F 1. 5 . . ಡಿ Ess . ಲ್ಲ

  1. 2ಣಿ

' ,

  • 9 8 ತಿಕ್: #

& ಟಿ # ” ಇಲ್ಲ * # ## ೩ * ೯.ಸಿ & - ೨ (ಸಿಪಿಟಿಗೆ ಜಟಿಏಡಿ ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಳೆ, ಗುಣ ಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚಿಟಷ ಚ.ಕಿಟೆಗಳ 4833ಒತಲೆಮೇಲೆ ಈ 3 * ಅದರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಳೇದು ಆತ ಒs & ಸಿಪಿ ಜೆ ಏಟು* ಎಜುಗ - 3 ವೈದ್ಯಾಧಿ. 4 ಆಕೀ *ಒದರು. * ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ವರ್ಣಿ ವಾರದ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ಎಳು ಒಂಚೆ ಮಬ್ಬು ೮ ಟೈbಹಳೇ ಜಿe* ಸುಮಾಳುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೀಳರಿದ ಟೊ ಟುಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಕಡು ಒಂದರು ದಫೇದವನ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಳAಂಡು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಳಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಕಳರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು, ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತನು. ಸಣೀದಾರರು ಕೂತರು. ಸೃ೩ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿಚ್ಚು “ ದಫೇದಾರ್*, ಖಾಥೋ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಾರೆ. ಫಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ

  • ಅಚ್ಚ 11 ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಗು.." ಕೇಳಳಗಾವಿಗೆ"
  • ಒ.ಎ, ಎಂದಭ: 1
  • ಪ | ಸು- ಕೇಕದಾರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೊ ಎಳ ಕನಗಳಿಗೆಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾತು

ಸಂಘದ (Co operative Society) ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ , ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ