ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

0 “ ಅಪ್ರಣೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವೆನು, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ - ಜಿ.ಜಗವದಿಲ್ಲ " ಸು... ಸಾಯಂಕಾಲಜ್ಞೆ ..* ಫಾ . . . ... ಅಪ್ಪಣೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತು ಈಗಲೇ

  • ವಾಗದೇ ಈ . ಸು . .; 1 ವws: * * * * * * 18ನೇ ವಚga -
  • ಇ ಾ : ಸುಜಾಗಾದರೆ, ಪಟೇಲನ್ನ ?

“ ಅಯ್ಯಾ ಮಾದರಡ್ಡಿ,

  • ಪಾಪ ಪ , ಪಾಪರ ” ಎಂದು ದಫೇದಾರನು ಮ ರುಸಾರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಗಿಗಿಗಿಸು, ಆಗ ನಾತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ೯ ಒಟ್ಟನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಪಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತು ಸುಬೇದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಗನ.. ಸ, ೨ನೇ ನಾ ಏ ಒಲ್,

| | |

- : ೩ ಮಗ ಎಷ್ಟಯಾ ಭುಕಿ
  • ಸವಿತಾ, ೫೧ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ, ನೋ ಟಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ ಜೈನೆ, ಕೆನರು ಆಸಾಮಿಗಳು ೫.೦ಪಿಗೆ ನೀ

ಮೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ?” ಸು- ಒ೦೬ ವಸೂಲಿ ಎಷ್ಟು "

  • ಸವಿ, ೧೯೦೪, ೪೪ರೆ. ಸ) -. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೆ ) .
  • ನವಿ, ೨.-- ೩ ಸು.ಏನಯ್ಯಾ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿತಾ,

ಬೇವಾ” ಕಳಸ-ಕಡ್'ಗುಮಾಸ್ತರೇ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ೦ಡು ಉದಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.