ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕದ:ಬರಿ ಚan K 1 >

  • 31

Y . . ೯ು ಸಾ-ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೂ ನಾನ ಬಳ್ಳದಂತಹ ವ..:ವೆ ಏ%) 1 ಬೇ ಈ ? ಈ ನಗರದ ದಗ # 6: 1) ಬದಿ:hಯೋ 'ನವಿ, ಭಯ ದಿಂದ ಒಸಿ ಸವೆ, 2 1 . ' * ಈ : 7:2: 7:ವ ೮ ೯ ಸ... :- * , ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ --ಸಾವಿತ್ರಿ " 'ಸು' : * * * * ಸಾ- ಅಹದು ಯಾಗ ಅಲ್ಲವೆಂದ .. , ಕ...ಹಾಗಾದರೆ ಅಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ತಂಗಿಗೆ ) ಇ + -,* * • • •ವೇ ? ಸು-- ಇಂಗಿ ಹಿತವನ್ನು ಅಣ್ಣ ನ ಒ ನುಸ ಬೆ~ ಕಲ್ಲವೇ ? ಈಗ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೈವ ೩ ಕರೆ ಬಂದನಲ್ಲ ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಕಲಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವನು, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾವಿ ಯಾಗುವ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿ ಕಾಟವೂ ಇಲ್ಲ. 9 ವ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರವನ ತರಿಸಿನಿ೧ಡಿ 1ರ, ” ಏನ: ಸಖಿ Jathರು. ಸಾ-ಅಣ್ಣಾ ನೀನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ' : 'ನ್ನು ನಾನು ಒಬೈಲುರೆನು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯವರನ್ನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರುವರು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ವೇಲಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಈತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದುದಾದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಾಗಾಗುವುದು, ಅತ್ಯ ಮಾವಂದಿರು ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಕುತೂಷೆ ಯನ ವಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಾಳಕ್ ? ನನಗೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಕೋ-ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ರಾಮಚಂದಯ್ಯನನ್ನು ಮದುವೆ ಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೋ ಸ-ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಕನೇರಯ್ಯನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ.:ು ಕರಗಿತು ಆಗ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನನೊಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು. ಈಶ* ತನ್ನ ಸ ಕಾರ್ಯಗಳ, ಸ್ವಂತಲಾಭಗಳ ಹೊಳೆದವು ಅವಳಿಂದ ತನಗಾಗಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ರಾಪತಂದೆಯನು ಆಗಲೇ ಗದ್ದೆಯನ್ನೂ ಹೊಲವನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿರುವನುಆದರೆ ಇನ್ನೂ