ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

Ae +J? ಈ RL , “ ಲಾಜಿ, ದಾಸ್ಯವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನ ನೋಡು ನನ್ನ ಎದೆಯು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ...

  • ಸಿವ. ಅಲ್ಲ' :ಾಗಿ ಪ್ರೇವ ಟ: ದರೆ ಹಾಗೆ ಆ7"CAN ೦ಟ ( ಸಿನಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲವಲ್ಲ. “ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಈಗ ಆ ಸಾವಿತಿಯೇನಾದಳೆ ? 14 ಏನಾದY A “ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲವೇನು ? )

“ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ, ಇಗ ನನಗೆ ಇರಿ ... ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಕನಿ ಗು ತಿಳಿಸು, ” “ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ನನಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದಡ್ ಎಂದು ಯೋಚಕು ಇದು ಏಕೆ? : “ ಈಗ ಎಷ್ಟುಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು ? * ೧೧ ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು | ( ಸಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಊರು ಸ. . ೯೦ ಬಾ, ” ನನಗೆ ಬೇಡ ! * ಈಗ ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ? ”

  • ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆ, ಬರುತ್ತೆ ಸೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು !!

ರಾ-- ಈ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ೦ದ ನೀನು ಇದು ಬಹಳ ಬೇಟೆರಾಗಿತ್ತು ? ವರ್ತಿಯು- ರೂ. ಗುರುವಾ, ತುಪಮನಿದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ (೪ ದರೆ, ರಾಜಪ್ಪನೂ, ನಾನೂ, ಊರುನೋಡಿಕೊಂಡು ಒ೪ು , ಹೊಣ೯ ಟ ಥಂದು ಹೇಳು ” ಎನ್ನುತ್ತ “ ನೀನು ಏನು ಹೇಳT ? “ ಎಂದು ರಿಜನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು, ರಾಜ .. “ ನನಗೆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತ ಮA.. “ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ., ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಇಪ) ಪಂಚನೇ ಬೇಡವಾಗಿದೆ.

)