ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

99 ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ ರವಾದುದರಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುವರು, ಇttಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದೇ ಆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ KAಂಗೆಯುವ.ಕಗಳ ಏಜೆಗುರಿ ವುಗಳನ್ನು ತಳದಿರುವಾಗ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗು ಬಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಶಾವ ಹೊಂಗೇ ಮರಗಳ ಖayುಗಳು ಗುಡಿಸದೆ ಹಚುವಾftರುವುವೆಂ*ು ಹೇಳುವ ನಾವು ಆಳ ಆಶೆಯುಂಟು. ಹಾಗೆ ಗುಡಿಸಿದ ಕದ ವಐ ೩೨ ಪುಷ್ಟಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಉಪಃ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಣ ಒಳಿತನ್ನು ಹಾಸಿರುವರೋ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುವದು ಈ ತಳ ಎಣಿ ಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ'ಯ, ಕಾದ ಹೊಣ - ಕಛು ಹೊಂಗೆಯು ಎಣಿ:ಳನ್ನ ಉಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತರು - ವ - ನಾನು ನಾಳೆಯ) ದಿವಸವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹR Lಟ) ಹೋಗುವೆನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ ರವಿಲ್ಲ ರಾ-~ ಅದೇನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯತಿವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೇ ಪA- ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸರ್ ಕೂಟ ನಿಂದ ವಾಪಸು ಬಂದು, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಚಾರಗಳು ತಿಳಿದು ಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ತುಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲೂ ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ರಾ- ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೇನು, ಮ- ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇನಳು. ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನುನಡದ ಚಿಂತಯಿಲ್ಲಿ, ರಾಜ – ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹಪಳಕೆಯನ್ನು ವೆಚ್ಛದೆ. ಆದುಪ್ಪು, ಏನಿದ್ದರೂ ಎದುರಿಗೆ ಸರಿಯಲಿ, ಹೆದರಿಕೆಯೇನು ಮ- ಹೆದರಿಳಯನು, ನನಗೆ ಧೈವಿಲ್ಲ. ta- ನೀನು ಹೇಡಿ. -- ಯಾವwಲ್ಯದಿಂದ ಕಂದಾಯಿಗಳು ಅತೃಪ್ತರಾಗುವರೋ b)