ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಹಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಚಿಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಿರುವದು ಅತಿವಿದಳ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ ದಿಣ್ಣೆಗಳು. ಮರುಮೆ ಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಬೆ ಕು. ಮುಂದಿನ ಹಜಾರವನ್ನು ದಿಟ ತ, ತಟ್ಟಿ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ ಒtrಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಎಡ ಗಡೆಯಿಂದ ವ ಹಡಿಯು ಮೇ ಹೋಗಲು ಹುಟ್ಟುಗಳಿವೆ, ಮಹಡಿಗರು ಮೇಲೆ ಎಗಡ ಕೂಠಡಿಗಳುoಟು ಬಂಗು ಕಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವಾಗ ವ೦ತವೂ, ನಿಲುಗನ್ನಡಿಗಳ, ಬಂಗು ಉಯ್ಯಾಲೆಯ, ಒಂದು ಇಡೀ ದ ೧ ಇದ್ದವು ಈಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯು ಸಿಗುವದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ) ಅಡಿಗೆಯವನೆಯ, ದೇವರನುಸಂತ , ನೀರಿನಮನೆಮA ಇರುವುವು. ಈ ಗಣಿಗಳಿ೦ದಕಟ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಭಾವಿ ಉಂಟು, ಹಿತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಬಾಳಯಗಿಡಗಳಿದ್ದವು " ನಾರಣಗೃನವರೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ "

  • ಸಾವಿ, ಹಳ್ಳಳುಹಿಸಿದ ವೆನು. ಅವಳು ಆಗಲೇ ಆರ್ಥ"ದೂರ ಹೋಗಿರಓದುದು, ಹಾವು ಸಾನಕ್ಕೆ ೫೪ ”

" ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾರ್ಚ ಸೆಯು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ ೧, ಬರುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡವಕ್ಕೆ ಜಿಗವೆಲ್ಲಿ ? " ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಮನೆಯೇ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತh

  • ಓಶೋ ! ಉಯ್ಯಾಲೆ, ತೂಗುಮಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ೬ ಹಳ ಸಂತೋಷ, "ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಡಿಯಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

" ನಿರಪ್ಪನವರೆ, ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಿ ಔಶುವಿ

  • ಇವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ 1 4 ಏನು ಅವಯೋ ನೋto