ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

10 ಕದಂಬ' ರ್ಶ: ಜ 2 . ವಾರಣಪ್ಪನು ಬೀರುವನ್ನು ತೆಗೆದು “ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ” : ದನು “ ಪಡಕ್ಷರಿಯ ಶಬರಹಂಕದವಿಲಾಸ ನಾನು ಓದಿರುವೆನು ರಾಜ ಶೇಖರವಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೆ:ುಲ್ಲಾ, ” ರಾಜಶೇಖರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈAಂಡನು, 1 ಲೀಲಾವತಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನಕರಿತ್ರೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನಚರಿತ್ರೆ ೦ರುನ್ನು ಬಗದನಾರು ಎಲ್ಲಿ, ( ಗು) ಧುಲಿಂಗವಿಭಃ ' ಇದೇನ. ಪಟ್ಟದೀನಾವ್ಯನನಗೆ ಬೇಡ, ಚಂಪೂಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದರೆ” ಆದ ರಾಜನು ನಿನಗೆ ಗೋತ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದಿನೋ ಹ ” ಎಂದನು.

  • ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಡ - ಣ, ರನ್ನ ನಗದಾಯುದ್ಧ, ಆದ ಬಿಗಿ, ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾರಣಗ್ರನವರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕಳುಹಿಸು, “ನೆ ಓಗುವದನಾತ) ಕೆ ಡಬ್ ಗೆ, ಪುನಃ ವಾಪಸು ಕೊಟ್ಟುಬಿಗ ವೆನು

ಅದನು ಸವಿ, ಆ ಪ) " “ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸವನ್ನು ನೋಡಿ... " ಆಗ ನಾರಣಪ್ಪನ ಮಗನ ಒಂದು ತುಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿ ಟ್ಟನ್ನು ತಂದನು

  • ಇದೇನ: ನಾಗಣಪ್ಪನವರೆ - ಈಗಲೇ ಊಟವಾಗ. ವುದಲ್ಲ, ”
  • (ಗt a ತಗೆದು , ಓ ಸೋತಾಗಣ. `ಹುಚ3 ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ೨೧ದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಊಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

“ ನಿಮ್ಮ ಹ ಡ ಗನ ಹೆಸರೇನು ? ( ಭ ಭ ಸವಿ: ಆ ಹೆಸರು, ಕಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿಟ್ಟ ಸಾಮಿ, ಕಿಟಾಮಿ, ಕಡೆಗೆ ಸಾಮಿ ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಕಿಟಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಕುಳಿತುಕೊ, ನೀನೂ ತಿನ್ನು, “ ನಾನು ತಿಂದಿರುವನು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡುಚಳು; “ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಮ ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. . 1 G