ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಪಂಕ್ತಿ

  •  :

ದ. ರೆಡಿ ೯3 | ೧ ಸವನ್ನೇ ತಿಳಿದ ಅನೇಕಿಸುವ ನೋ ತಿ :ಯಬೇ ಸಸರೇನೋ ಮೈ ನವ ಸಿದವನು * ಇವೆ. 'ಸಿದರೆ ಮಾತನಾಟವ ಗೆ ಜ33 ವತQ ಒ 33 "ರನು ನ ರು ಪ್ರ: 'ಸನವರಿಗೆ -೩ ನಿವವರಿಗೆ * ಚತನ ಅ5 ಜನೆ : ಪಿ.ಲ್ಲಿ ಪಿ೦ತ: ವ ಸೆ ಕ್ಸ್ ದಿನ ಸಿ ನ ೬ .... * * * * : ೧೨:೨೯+ :) : ೨೨ ಮುರಿದು ವ. ೧1ಜಿ 13 ವಿದ 2 : . ೬ En•• (ತೆ೦ತನೆ: ಗಿ. 3:15 : ಗಿ. > ಭy . ೨೫ ಜೆ ಕಟ . ದಟಿತ. ಸೆ, ೯ಟ ಹೋದನು ದೆಗೆ ಬೈ, ಗ. ಆಫ್ ಕಿ ಸಿವವರು fjs ನಿದ್ರಾವಶರಾಗುವವನ : ನು ಅ + ದವcs ಅ. ವೆ ಸಿದ ನರರಾಗಿ ನಃ .' ದ ಓದು ಬ ಡ :ಬ ಡ ತಿಮ ವನ, 3 ಓಡ. ಬುಡುಕಟ. ಇನ೦ತ ಓತ ಬಡುಕಿಯುವ ಬುಡುಬುಡುಕಲು ಎನ ಅವನಾರು ಸಿ?ನರು ( 3 ಆದಿನ ಮೊಗೆಳರರುವೆ ಮೊ ೩ ಗೋ ೪ ಸಿರವೆ ಯಾವದಿನ ಸದ್ದಮ೯ಪೂ ಸದ್ದರ್ಮವೂ ವಾಚಕರೆ, “ ಈ ರೂ ” ಎಂದಿರುವಕಡೆ ( ಇರ್ವರೂ ” ಎಂದೂ, “ ತಕ್ಷಣ ” ಎಂದಿರುವಕಡೆ “ ತಕ್ಷಣವೆಂದೂ, ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು,