ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

(14) 105 ಎಷ್ಟು ಬುರಿಓದಿದರೂ. ಪುನಃಓದಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಗುತಿಳಿಸು -ಆತನು ವೀರ, ರೌದ, ೩೦ಕ ರಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ವಡಿಸುತ್ತಾನ. ಮ-" ಮತ್ತದುದ್ಯೋಧನನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಅವರು ಆತ್ತು ದಕ್ಕಾಗಲೀ ನಿಮಠ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇವನ ಕೋಪವನ್ನೂ, ರೋಷಾವೇಶವನ್ನೂ, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಓದು ಎಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದಿರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಂತ, ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ? " ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆವರನುಸರಿ೦ಡಾಗುವ ಸುಂkaಏಕಾದವು ಕೇಳಿ ಸಿತು, ಮತೀಂರು “ ದೇವರಪೂರ್ಣವಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಸಣ್ಮನ ಯೋಣ, ಕಿಟಾಮಿ, ಸನಮಾಡೋಣವೇ “ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿಬರುವನು, * ಬೇಡ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ. ರಾ- “ ಕಿಟ್ಟಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ , ದಂತೆ ಕಾಣುವದು, ಮ- “ ಅಹುದು- ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅವಮುಕನಲ್ಲ, – ನಸ ಪಡುಗೆಯತೋರುವದು, ಮ- ಕಿಟಾಮಿ, ನಿಮಗೆ.ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಡಪರುe&• ? ಕಿ- ನಮ್ಮಕ್ಕನೂ, ನಮ್ಮ ಆದ್ದರು ಈಗ ಆಗೋಡಿಗೆ ಹೋದರೆಂದು ತೋಟದು ಹೇಳಿತನು. ಮ- ಸಿಪ್ಪಕೃನ ಹೆಸರೇನು ? ಕಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಹು- ಸಾವಿತ್ರಿಯು ನೀನು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ? ಕಿ-ಅಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಜೂಡ ಸ್ಪಸ ಮಗಳು, ನಾರಣಪ್ಪನೂ, ಮಹಡಿಯಮೇಲೆ ಬಂದು “ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಮಾಡಿ ಸಬೇಕು” ಎಂದಳು. ಸ್ವನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು, “ನಪಂಯಿತು. , ಕನು .ಭೂಗನು ಭಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿ ತುಗುಟ ಶೀತ9cಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವನೆಗಳು, ವಿಶಾ TL /