ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

106 ಕಾದಂಬct ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದ ಬಾಳಯ ಅಗ್ರದಲೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಂಚಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಉದ್ದರಣೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮು ತಿ” ಯ , “ ಏನು ಕಾರಣ ನವರೇ, ಅಳಿಯನ ಮಾದೆ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ" ಎಂದನ, " ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅ೪ ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು , ನಮಗೆ ಅಳಿಯನಾಗುವದೆಂದರೇನು, ಎಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ “ ಅದೇನು ಹಾಗೆನ್ನುತ್ತೀರಿ. “ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳು. * ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. “ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸcoಒ ರಂದೇ ಕೆ. ಗದ್ದೆ 7%ಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರಳ ಬೇಸಾಯಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆವು. " ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ “ನು ? ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗೆ ಆದ್ದರೇನು ? ಗಲಾಟಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್, ಕಡಿಯುವವ ." , ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರದ ಎ• ದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾ' ಗ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ•» ನನಗೆ ಸಪ್ಪಳವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳಡುಮನಸ, ಉದಾಕ್ಷವೂ, ಸರಜನಹಿತಚಿಂತನೆಯ ೧, ಈ ಗುವ ವರು, ಬರಬರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವನುಷ್ಯ ಗು, ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ' ಎಂದರೆ • ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ' ಅಗ್ಗವ “ ಭಾರಿಯಗುಣಗಳಎಳ್ಳ' ಎ೦೭) ದು ಆರ್ಘ

  • ಡಿ', ನನಗೆ ನಗು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. * ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಸಹವಾಸಪು ಸಿಗುವರು ಅಪರೂಪ. “ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ

ಊಟಕ್ಕೆ ೯ ಜನಗಳು ಇಳಿತಿದ್ದರು ಪುಣೆಯವರ ದ ಹೊರ ಗಿನ ಬಹ್ಮಣರು: ನಳ ಜನರಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿಯು ಅವರವೂ” ಎಂದನು,

  • ಸವಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬರುವಿನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಚೇಳರಿನಿಂದ ಬಂದರು,