ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

L11 ಬ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣವೆಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ. ಜಮಾನನು :ಕ್ಕಿದ್ದನು ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದರು. 4 ಲೆ.ಇ, ಹುಡುಗರಕ್, , ಬೆಲ್ಲಾ ಬಿ ದಿ ದಿಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ

  • . ಎಂದು ಒ'ಬೆ ಜವ 56ನೆನು ಈ ಬೆದೆ. ಆ೦ಡು ಕೆ ಅದನ್., ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸಿದಗ , ಉಪ್ಪು, ಚಟ್ಟ, ಈ ಸಂ.ರಿಗಳು, ಪಲ್ಯಗಳ', ಈ ಟ, ಸ೪, $ ೫ , ಪರಮಾನ್ನ, ಹಪ್ಪಳ, ಜಿತಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವರೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1; **, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಮವಾಗಿ ಒಡಿಸಲಾ ಯಿತು 14 ಓ</di', ನವಸುಬೈನ 4 ೬೦ಸ : ಭಗತಾನೆ ಬಂಗ' ರಿಂದ, ಬಾ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಮೂಟೆದ ತು. • ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಸುಯ್ಯ, ಯಾವ ಸುಯ್ಯ' ಕೋನೇರುವಿಗೆ ಎದೆಯ ರುಗ್ ಎನ್ನಲು ಸಿಗುಗಿ ನೋಡಿಗನು, ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಕಿವಿಗೂ ಈಗ ಅವು ಬಿತ್ತು; “ ಓ , ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಒಂದನು, ಇನ್ನೇನು, ' ಎಂದ. ಹರ್ಷವನ್ನು ತಾಳrಳು ; ಆಡು-ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆಗೆಂದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಠಡಿ ಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಓಹ್ಮನ್ ಜಿಕ್ಕ ಬಾವನು ಬಂದನೆಂದು ಸಡಗರದಿ೦ದೆದ್ದು ಮರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದಳು ನಿಗಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣವಿತ್ರಿ ಯದುದುವೆಗೆ ಮೆದುಸನೂ ಒಂದನೆಂದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಲ್ಲ ! ಇಲೆಕ್ಕ ಮಾವನಲ್ಲ ! ಮ ನಸಲ್ಲ ! ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಆದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳ ರಿಂಗ ಹೊಟ್ಟ. ಹಿಂದಪುರಕ್ಕೆ ದಿಳಿದನು. ದಾವ ಒತಂದ್ರಸ ಸರ್ಮನು ಈ ೫. ಕೆಸರೂ ಸುಳ್ಳಲ್, ರರು ಚಂದ್ರಸ ಅಕ್ಕನೂ, ಅಕ್ಕನವಳ, ಭಾವಸೂ ಬಂದಿಳಿದರು, ಕೊನೇಗನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಸವ-ಧಾನ ತಿನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಆದ ರೂ ಮೊದಲಿನ ಭೀತಿಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಸುನೋಭಾವವು, ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ನಗಮ್ಮನಿಗೂ ಸಂಕೋಚವು ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತು.

ಊಟವೇ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ೩.!! ಫುಂಕ್ ಯಾಗಿಹೋಯ'ತು. ಇನ್ನು ನೀಡe೪ರಿಂದ ಈಶಗಳಿಗೆ, ಆ ಲೋಕ