ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

31 - 24th 04 6 2 ಕೋಟಿ

ಕೋಪವು ಕಾಲಿಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಸುಪತ್ನಿಯ ಸುಹೃದಯವು ಕಾಂತನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಳವಳಿಸದಿರುವುದೆ ? * ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸುವವನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ವಿಶಾಲತಿಯನ್ನ ಸೇಕ್ಷಿಸದೆ, ಲತಲ ಸಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೊದಗಿದರೂ ಕ್ಷೀಕರಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು '. ಸಿಡು , ಪರರ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯವೇ ತನ್ನದೆಂದು ನಂಬಿ, ಈ ಸರ್ವಿವಾದ " ಗ ಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತ ಆಹಿತತಮವನ್ನು ಅಳಿ 7 . ನ ಈ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗಾಯಿತು ? ಅದನ್ನುಂಟು -: ಚಿಮ ಪರಾರಿರಬಹುದು ? ಧಿಕ್ ! ಅವರೆಂತಹ ಕೃತಜ್ಞರೋ ! ! ಎಂತಹ St: 1:14 - ! ! ! ಎಂ ಈಗ ಪಾಪಂಡರೋ ! ! ಎಂದಾಲೋಚಿಸಿದಳು, -. , ಇನ್ನು ಕೈಾರಿಕು : ಮಳವು ಇಂಪೇರಿತು ! ! ದಿನೇಶನು ದೂರ ಜ :- ದ ವ ದಿಗಂಗನೆಯ ೧ ಪ ಭರಿತವಾದ ವದನವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಕ್ತಿ ವಾವಸು ಆಯಾಸದಿಂದಲ, ಜುಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ್ದ ೯.೬ವ ವು ನಷ್ಟ ಛಂವೇtಷ. : ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, - ವಿ. ! ಇಬೇಕಿಷ್ಟು ಗ ? ಅರೆನುಮಾಡಿದರು ಹೇಳಬಾರದೆ ? ಸ * SAು ! ಅಹ !! ಇ ಈ ೧೬ ಪವು ಈ ಕೋಮಲವದನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇಬಗನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುರಲ್ಲ !!! ” ಎಂದು •ಳೆ » ಆ ದಿ.ಗಂಗನೆಯ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖವನ್ನು ಮೃದುಮೃದುವಾಗಿ (3ಜಿಸಿ “ ಸುಕವ ! ಈ ಬೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು !! ಒಂದು ಈ ! - ಈ ರೂಪ ! ಒಂದ: ಕಣಿ ಸತ್ಯಹವೂ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಈ ಸುವ ಕೆಲಸ ! ಏನು ಹೇಳಿ !!! ಇವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿ ಸವ್ರ ರಶ್ಮಿಯ ವಿ ಗವುದಲ್ಲದೆ ಇವರದೆಶೆಯಿಂದ ೮೪ಗಾಳಿ - ಇ ” ಎಂದಂದು ದೀರ್ಘ ವಾದ ಸಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, “ ವಿಧಾತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡು ಅತಿಶಯವಾದುದು. ಒಕ್ಕಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಟಗಳ ಈ ಸಿಮರೆಂದು ತೋರುವುದು, ಬಿಂದ ರಸವು ಚಾವಿಕವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅದರ ರೋಗವನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾ” ಕಸುವು ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಸಾತ: ವನ್ನೇ ನಶಿಸುವರು : ವ್ಯಾಮೋಹವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರು

  1. dh *

1. 19 k 1 C { { 1 ಓ