ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಾಸಿನಿ, wwwwwww ಭುಜಂಗನು 'ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಆವುದೋ ಒಂದು `ತ್ಯಕ್ಕಬೆತ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದ.ಪಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಇನ್ನೇನು ತಾನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ? ಪು : ! ಜೀವನವನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದೇ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅವನ೦ಗೆ ಅದಾವಳೂ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ದಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಏಳುಮುಂಟೆಯ ಸಮಯ. ವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಣತೆಯ ದೀಪವು ತನ್ನ ಅಲ್ಪಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಆ ಕುಟೀರವನ್ನು ಬೆಳೆ ಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅದಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಕುಟೀರವನ್ನು ಅತ್ಯಾ ತುರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ವೃದ್ದೆ ಎರುನ್ನು ನೋಡಿ ! ಅಮ್ಮಾ ! ನಿಮ್ಮ ಭುಜಂಗನಲ್ಲಿ ? ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ? ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ! ಅಯ್ಯಾ ? ನಾನೇನುಮದಲಿ ! ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ! ಭುಜಂಗನೀಗೆನಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವನೋ ! ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಕಂಪಿತಸ್ತರ: ದಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ವೃದ್ದೆಯು ಬಹು ಭೀತಳಾಗಿ ! ಅಯ್ಯೋ! ಅದೇನು ಸಂಗತಿ ! ಏನಾಯಿತೋ ! ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬಂದ ಕೂಗಳ ಹೇಳುವನು. ಏನಿದ್ದರೂ ಮರೆಮಾಜದೆ ಹೇಳು ! ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ದಳೆ.. ಅವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯಾಕುಲಭಾವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತ ! ಅಮ್ಮ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ, ಇನ್ನೊಂದವನುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಏನೋ ! ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ! ಮಾಸಪಾ ಣಗಳು ಉಳಿಯುವದೇ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟ !! ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿದು, ಆ ವೃದ್ಧೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ವಿಶ' 3 * : ದೈ ಯ ಭ ಸಾಕುಲಳಾದಳು ! ಹತಾಶ ೪ಾದವಳಂತೆ ಕು. ( . ೬.ಸ. ಐದನೆಯಾಗಿ ತದೇಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ, : ಅಯ್ಯೋ : ವ ಎನು ಗತಿಯಪ್ಪಾ ? " ಎಂದು ಹ೪ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ಥ.ಬೆದೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಆಳುತ್ತ ನಿರಾಕಳಾದವಳಂತೆ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಳು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮನ್ವತಃ ನೋಡಿ ! ಅಯ್ಯಾ ! ಈ ರೋದನದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಡೆದುದು ಸರಿದುಹೋಯಿತು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯದವರಂತೆ ನಾವು ನಟಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅವನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿ ಅವನು ತಲೆ 9PG" Y