ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಎ೧) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ೧೩ ಮಗಧನೃಪಂದಿಭೂಭುರ್ಗೆ ಪಲೊರೆವಂತಿರೆ ಭೂರಿಭಾಂಕೃತಂ | ನೆಗಳ ಪೊದು ಬೆಳ್ಳಸಿವಿಸಿಲೆ ರಣದೇವತೆಯಟ್ಟಹಾಸದಂ || ತೊಗೆಯೆ ವಿರೋಧಿಸೇನೆಗಿದು ಸೂಸುವ ಜೀವನಮುಲ್ಬನಿದ್ಮರಾ || ತಿಗಳನೆ ವಿಸ್ತುಲಿಂಗಮಲಗಿಂ ಕದಲುತ್ತಿರೆ ಸಾಯುವಂಬುಗಳ ತಿರ್ಳಿ ತರ್ಕೈನಿ ಸುರಿನ ಬಲದಿಂ || ದುರ್ಕಂಬುಗಳೆ-ಗಿ ರೋಮರೋಮಕ್ಕೆ ನೆಳಲೆ || ನೆಕ್ಕು ಚಳ೮ ಚಕ್ಕು ದೊಗ | ಲೌಕೆನೆ ನಾಂಟದುವರಾತಿಭಟರವಯವನಂ 18೯೩ ಅಂಟಂಬಂ ಬಿಡೆ ಕಾಲತಿರ್ಪ ತೇನಾಯಂಬಂಬನೀಂಬಂತುಟಾ | ಯಂಬಂಬಂ «ಸುರಿವಂತುವಾಯು ಎಗೆನಂದಂತಲ್ಕು ಮೇಣೀತನೆ | ಶೃಂಬೊಂದೊಂದೆ ಸಹಸ್ರರೂಪಮನೆ ಕೈಕೊಂಡಪ್ಪುವೋರಂದದಿಂ | ದೆಂಬನ್ನಂ ಅಘಚಿತ್ರವದಿ ಕಳೆದಂ ಕೃ೦ ಶತಾಸಾರಮಂ |&Fv ಪುದಿಯ ಘನಾಧ್ರನುಂ ಸರಳ ಪಂಜರದಿಂ ಪರಿಗಾಳಿಯುತ್ತವೋ | ದುದು ದೆಸೆಯೆತ್ತಿದುದು +ದಿವಾಕರಮಂಡಲನಮೆತ್ತವೊ | ದುದು ನಭಮೆತ್ತವೋದದೆನಿಸಿ ನಡೆಗೆಟ್ಟುದು ಗಾಳ ರೂಪಗೆ | ಟ್ಟುದು ದೆಸೆ ತೊರ್ಕೆಗೆಟ್ಟು ದಿನಮಂಡಲಮಾಕೃತಿಗೆಟ್ಟುದಾಗಸಂ !ಳಿFr ತೆಗೆನೆದಲ್ಟನಾಭನಿಸತೋಮರವುರ್ಚಿಸಡಿಟ್ಟು ವೈರಿದಂ | ತಿಗಳ ಶರೀರದೊಳೆ ಸುಲಿದು ಕೆತ್ತುವ ಪಣ್ಣಳ ಬಾಯ್ದು ೪ಂದನ | ಚೋಗೆವರುಣಾಂಬುಧಾರೆಗಳಗುರ್ವಿಸುತಿರ್ದುವು ದಿಟ್ಟಗೊಡ್ಡಿದಾ | ವುಗೆಯ ಘಟಂಗಳಾನನದಿನುಣ್ಣುವ ಕೇಸುರಿಯೊಂದು ವಾಳ್ಮೆಯಿಂ !wco ... ದಳವಂಕಯು, " ಕರೆವಂದನಾ, ↑ ಡಿರ್ದು. + ಇನಮಂಡಲಕಾಂತಿವಿಕಾಸ: ಆನದೀಧಿತಿಜಾಲವಿಕಾಸ,