ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೧) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧d೩ - ಕಡುನಿಂ ಪಟ್ಟಸವೆಂಬ ಬಿನ್ನಣದೆ ಕೃ೦ ಗೆಲ್ಲು ಬಂಗಾಳಂ | ಪಿಡಿದಾರ್ದೆ ನಿಶಾಟನಂ ತಿರುವೆ ತದ್ಾ ಮೃನ್ನಿ ಶಾಟಾಸ್ಕಜಂ ! ಪೊಡರ್ವಸಾಬು ಕುಲಾಲಚಕ್ರಮೆನೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಿಂದಣ್ಣು ತುಂ | ಪಡೆದತ್ತಾಗಸವೆಣ್ಣೆ ಪೊನ್ನ ಕಟಿಸೂತ್ರ,ಶ್ರೀಯನಾವೇಗದೊಳೆ IM೧೬ ಜವನೊಡವುಟ್ಟು ನಾರಿಯೊಡನಾಡಿ ಲಯಾಗ್ನಿಯ ನಂಟು ಕಾಳಮಿ | ಅವ ಗುರು ಕಾಳಕೂಟಣೆ ನಿಂಗದ ಸಂಗತಿ ತದ್ಭುಗಾಂತಬೈ | ರವನ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಸಿಡಿಲ ಸಂಗಡನುಗ್ರನ ಬೆಂಕೆಗಣ್ಣ ಬಾಂ | ಧನನೆನೆ ಶೌರಿ ಮರ್ದಿಸಿದನಪ್ರತಿಮಲ್ಲರೆನಿಪ್ಪ ಮಲ್ಲರಂ IX೧೭ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಕರಿಯಂ ನುಂಗಿ ಕಳಿಂಗನಂ ನೊಣೆದ ದರ್ಪಕ್ಕಂದುಗೊಳೆ ಮತ್ಸಹೋ ದರರಂ tತಿಂದ ಪರಾಭವಕ್ಕರಡುಗೊಳೆ ದುಶ್ಯಾಸನೊರಸ್ಕೃತಿ | (ಕ್ಷರದಸಾಂಬವನಾರ್ದು ರ್ಸೀ ಮುಳಸಿಂಗಂಮಟಗೊಳ್ಳಂದು ಮ। ತೃರದಿಂ ದೇವದೆ ಪೊಯ್ದು ನೆತ್ತಿ ಗದೆಯಂ ಮುಝೇ ಧನಂ ಭಿಮನ೦l{AV - ಆ ಲಾಕ್ಷಾಗೇಹದಾಹಕ್ಕಿದು ವಿಷ ರುವಿಷಾನ್ನ +1ಕ್ಕಿದಾನಾಡ ಊದಿಂ || ಗಿದು ಪಾಂಚಾಳಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿದು ಕೃತಕಸಭಾಲೂಕನಭ್ರಾಂತಿಗೆಂದೇರಿ ನದೆ ಪೊದ್ದಂ ಕಾಲ್ಗಳಂ ತೋಳ್ಳನಗಬ್ದುರನಂ ಕೆನ್ನೆಯಂ ನೆತ್ತಿಯುಂ ಕೊ | ಹದಿನೈದುಂ ದುರ್ಣಯಕ್ಕೆ ದೆಡೆಯನುರುಗದಾದಂಡದಿಂ ಭಿನ ಸನಂ id೧೯ (ಗದಾಯುದ್ಧ) ಬಲಮಯ ವಜ್ರವಿರಂ || ತಲವಂ ದೆರ್ವಲನುನುದು ಜೀವನದೊಳೆ ತ ! ನೊಲವಿರೆ ರಂಜಿಸ ಸಂಜೆಯ | ಬಲದಿಂದಂ ವರ್ವನಂತಿರೋರ್ವನ ಸರಿದಂ !೫co (ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಪುರಾಣ) $ ವಿನಾದ, ದುಂ ವಿಾಶನ, + ತಿಂದುದರ್ಕೆ, ೯ ನ್ನು ರಿತಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾನಮುಂ ಕುಡಿದುದರ್ಕ೦, ಚೆಚ್ಚರದಿಂ ಬೆಚ್ಚದೆ. ++ *ನೀನಾಳ.