ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧Oy ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೨೧, - ಕುಡು ಸಾಂದೀಪನ ಪುತ್ರನಂ ಯನು ಕುಡಲೇಂ ತೀರದೇ ಯುದ್ಧಮಂ ! ಕುಡು $ನೀನೀಗಳದರ್ಕವುಳ್ಳ ಭಯದಿಂ ಪಾತಾಳಮಂ ಪೊಕ್ಕಡಂ || ಕಡಲಂ ಪೊಕ್ಕಡವಂತರಿಕ್ಷ ತಲವುಂ ನೀಂ ಪೊಕ್ಕೊಡಂ ನಿನ್ನ ಪೊ | ಕೊಡೆಯಂ ಪೊಕ್ಕಿನಬಿಂಬವಂ ಪುಗಿಸಲಾರ್ಪೆ೦ ನಿನ್ನ ನಾರ್ಕಾವೊಡಂ || - ಹರಿಯುಂ ಬಹನುಮೆಚ್ಚು ರಾರಥದ ಮೇಲಿರ್ದ೦ದು ತನ್ನೊಳೆ ದಿಟ | • ರಣಕೀಡೆಗಮಿರ್ಪುದಂ ವುಚಿದು (ಕಟ್ಟ೦ ಸೃಗಾಲ೦ ರಥಾಂ || ತರದಿಂ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿದಲಗಂ ಕಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಸಿಯಿಂ || ಧರೆಯೊಳೆ ಬಿಟ್ಟನದಂತೆ ಬುದ್ದಿ ಕಿಡುಗುಂ ಕಡೆಯುವಂದಾರೊಳಂ 1೫೦೦ ಮಕುಟಮಣಿ ಸೆಡರ್ಗಳನೆ ಮ | ಸಕಸಹಿತಂ ನೆಗೆದು ತಿರುಗುವಾಪರಿಯಣಮಂ | ಪ್ರಕಟಿಸಿದುದೊ ಕೃವ್ಯನ ವಿಜ | ಯಕಾಂತಗಾಕಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಳವ ತೆದಿಂ id{೭೩ ಮುದಣ್ಣಿಕ್ಕಿದ ಗಡ್ಡ ಮಾಸೆ ಮುಡಿಕಟ್ಟಂ ತ ಕೆಂಬಟ್ಟೆ ಕ | ತುರಿಯಂ ತಜುವ ಚುಂಚುವಿಾನೆ ಸುಲಿಸಲೆ ದಬ್ಬಾಧರಂ ಭೂಕುಟ | (ುರಿತಂ ಕೈಮಿಗೆ ಭೂತಳಕ್ಕೆ ಸರಿವೆ ಸಂಗೊಂಡು ಬೀeಂದ ಇತಿ | ಸ್ಕರನಂತಿರ್ದುದು ಸಿಂಹಚೂಡನ ಶಿರಂ ಪೊಂಬಟ್ಟಿನೋಳ್ಳಟ್ಟಿನೆ.la_೪ - (ಜಗನ್ನಾ ಧವಿಜಯಂ) ಸುಲಿಸಲಿ ತಪ್ಪಿಲ ತಾರಕಾವಯವಮಂ ಪೀನಂ ಲಲಾ ಬಾಗ್ರದೆಳೆ | ನೆಲೆಗೊಂಡೆಪ್ಪುವ ವಿರಪಟ್ಟವುದಯಂಗೆಯ್ದುವಂ ತೋರ್ಪ ೩೦ | ಗಲೆ ಜಂಬೂವಿಟಪಪ ಹಾರರುಚಿಯಂ ವಕ್ತಾರುಣಂ ಸಂಜೆಯಂ | ಗೆಲೆ ಪೊಲ್ಕತ ತಳಪ್ರಹಾರಿಯ ಶಿರಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಯಾಕಾರಮುಂ ೫-೦೫ (ಕೂದಕಂ) - ರವಿಯಂ ಮುಂ ನುಂಗಿ ಮುತ್ತಂತುಗುದು ಸಹಜಂ ರಾಹುವಿಂಗಂ ತುಟ | ರವಿಬಿಂಬಂ ರಾಹುಸಂದೊಹಮನುಗುಟ್ಟಾದಿದಾಶ್ಚರ್ಯವೆಂ $ ಮೇನೇ, * ಪುನನಿಂದಾಂ, $ ಯೆನಿಪ್ಪು ೮ ಕಟ್ಟಾಂ, * ನುಗು ಪ್ರದಾ

  • * *