ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೧.) | ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧Oc • • • • • ಬನ್ನ ಗಂ ಚ | ಕ್ರಮಗುರ್ವಿಂ ಬಾಣಾಹಾನನನುನನಿತುಮಂ ಛೇದಿಸಲೆ ಬಿರ್ದ ತಾ | ಹುವಿತಾನಂ ದುಕ್ಖರಂಗಾರ್ಣವದ ತೆರೆಗಳೆಂಬಂತೆ ತಲ್ಲ ರ್ದುವೆತ್ತಂ Id{೨೩ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ... ರಣರಂಗಂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವುಲ್ಲತಂ ತನುಜಬಾಣಾವತದಿಂ ಭಿನಭೀ || ಮಗದದಂಡವಿಘಾತದಿಂ ಕುರು ಕೃಪಾನಿಕಂ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀ ! ರಗೆಯೊಕ್ಕಣೆಯಾಗಿ ಬಿ ಭಟರಿಂ ಬೀಪದಿಂ ಬಿಟ್ಟಿ ದಂ || ತಿಗಳಿಂದಂ ಜವನುಂಡು ಕಾಣದವೊಲಾಯೇತಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೊಳೆ!»೦೭ (ಗದಾಯುದ್ಧ9) ಮಿದುಳೆಳeಂದವೆಕ್ಕ ಕರುಳಿ೦ದಮಗುರ್ವಿಪ ಚಿಕ್ಕಿನಿಂದ | ಟ್ವಿದ ನೆಣದಿಂ ಪೊರಳ್ ಪೆದಿಂ ಬಿಡೆ ಬಳ್ಳುವ ಮಸ್ತಕೌಘದಿಂ | ಕದಡಿದ ಮಾಂಸದಿಂದೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತದೆ ತೇಂಕುತಿರ್ಸ ೫೦ | ಡದೆ ಜವನುಂಡು ಕಾಆದವೊಲಿರ್ದುದು ಮಾರಣರಂಗ ನೋಚೆಡ೦IX_v (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) - ವಾಕ್ಯ , ಸಂಗರಾರ್ಜುನಂ ನಿನಂತಾಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಮಂ ಪುಗುತಂದನ ದೆಂತಸ್ಸುದೆಂದೊಡೆ-ಇಂದ್ರಜಾಲಿಗನಂತುದನುಗುಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳುಗಳಿ೦, ವಾತ ಪೂರಣಂಗಳ೦ ನೆ೦ದಂತೆ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಪೊಂಗುವ ಗಗಗ೪೦, ಬೆದೆ ಕರೆರ್ದೆ ಯಂತೆ ಬೇಯುತಿರ್ದ ಸೆಣಂಗಳಿ೦, ಜಿಗುಟಿಯಂತೆ ನೆತ್ತರನೆ ಒರ್ವ ಡಾಕಿನಿ ಯರಿಂ, ಭೈರವನಂತೆ ಭಾ೦ಕಾರಂಗುಡುತಿರ್ಸ ಸಾಧಕರಿಂ, ಗೋದಾಮೆ ಯಂತೆ ಬಗೆದ ಬನಪ್ಪ ರಣಚೆಟ್ಟಿಗರಿಂ, ನಾರಾಯಣನಂತೆ ಬಲಿಯಂ ಬೇಡುವ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರಿಂ, ಬಲದೇವನಂತೆ ಹೆಣನಂ ಪೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲರಿಂ, ಈರನಂತೆ ಮಾವಂ ತೊಟ್ಟಿರ್ದ ಬೇತಾಳರಿಂ, ಮಾನ್ಯ ಳಂತೆ ಗಾಳದೊಳೆ ತೊಡರ್ದಿದ್ರ ಪದರಿಗto, ಮಹಿಷಾಸುರನಂತೆ ಸಲ $ ಗದಾಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ, ಎಂದು ಪುಸ್ತಕಪಾಠ, ↑ ಎಲಾ, - - - - -