ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


May ಅNV ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (೨೩. ಬಗಳುಗಿವಂತೆ ಬಾಯ್ದೆ ಅ ಕರಂ 1'ಮಿಡುಕುತ್ತಿರೆ ಸುದ್ದಳುಣ್ಣೆ ಮ | ರ್ಛಗೆ ನೆಗೆದಂತೆ ಮುನ್ನ ಅದು ನಿದ್ರೆಯೊಳೊಪ್ಪಿದನಾಕುಮಾರಕ೦la{೬v (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಸುಡದೆ ಕನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿನೊಡನಾಡಿದ ಕೆಂಬೆಲರಾತಪಂಗ tಳ್ಳೆ | $ ಪೊಡರ್ವ ಸರೋರುಹಂ ಸುಡದೆ ನುಂಗುವ ಮಾವಿನ ಪಲ್ಲ ನಂಟುಗಿ | ಚಡರ್ದಮೃತಾಂಶುಮಂಡಲಮದೇಲ ಸುಡದೇ ಹಿನು ಏವುಂಡು ಬಾ ತ | ಇಡುವಿನ ಪೂವೆ ಸುಟ್ಟವುದಿದರೆ ವಿಯೋಗಿಗಳಂತು ಬಣ್ಣ ಪರ ta{ರ್& ಸಂತಸದಂತನೆ ಸುರತಾಮೃತದೊಳೆ ತಣಿದ ಅ೦ ಜಿಗಿ | ಅಂತಿರೆ ಪತಿ ಮೆರಳೆರಶಾದೆಡೆಮೆನಸುವೊಂದೆ ನೋಡೆಂ ! ಬಂತಿರೆ ಕೂಡಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಭೋಗಿಸಿಯದೆ ಕಮ್ಮನನ್ನನು | ಯೂಂತಕನೆಂಬ ಭೂತನೆಲೆ ಬಾರಿಸಲಾಗದೆ ಪೇಚೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೇ l೫೭೦ (ಆದಿಪುರಾಣಂ) ಕಳಹಂಸಲಸಯಾನೆಜುಂ ಮೃಗಮದಾಮೊದಾಸ್ಕನಿಶ್ವಾಸೆಯಂ | ತಳರೇ ತಾವರೆಯ ನದಾಳಕುಳವೇ ಕರ್ನೆಲೇ ಮತ್ತಕೋ || ಕಿಳಮೇ ಕಂಡಿರೆ ಪಲ್ಲವಾದರೆಯನಂಭೋಜಾಸ್ಕೆಯಂ ನೃಂಗಕುಂ | ತತೆಯಂ ಕೈರವನಿಯಂ ನಿಕರವಪ್ರಖ್ಯಾತೆಯಂ ಸೀತೆಯಂ (೫೩೧ ಮಳಯಜಗಂಧಬಂಧುರಸರೋರುಹಮುಂ ದರಕಾಸಚಂದ್ರಿಕಾ | ವಿಳಸಿತಚಂದ್ರಮಂಡಲವನಾರವುಳಿ ರಮಣೀಯಲೋಚನೆ | ತೋಳಸಹಜಪ್ರಸನ್ನ ಕವಳಾಕರನುಂ ಸ್ಮರರಾಜರಾಜೃಮಂ | ಗಳವಣಿದರ್ಪಣೋಪಮಮನೋಪಳ ವಕ್ಖಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಲೈನೋ !

  • (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ)

ಇ ಮುಸುಕುತಿರೆ: ಮಿಸುಗುತ್ತಿರೆ ನೆರೆ, £ ನಿದ್ರೆದೊಳವೆಯ ಅತಿದೊಪ್ಪಿದ. ↑ ೪೦ಳುಗಿವ. ಶರೀರನುಂ: $ ಮುಂತೆ.