ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯನಾರಂ • • • • •hwwwx 4 ಚತುರೋಕಿ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥfಕಾವ್ರಜನಿತೋರ್ವಿಹರ್ಷನಂ ಹರ್ಷನಂ || ಶತಶತಾಕ್ಷಕಥಾಮೃತಳ್ಳುತಬುಧಸೋಮಾಘನಂ ಮಾಘನಂ ov - ಸುಕವಿಜನಗಣನೆಯೊಳೆ ದ || ತಕನಿಕನಾಗಿ ಕಾಳಿದಾಸಂ ಮೊದಲೆಂ || ದು ರಂ ಬಣ್ಣಿಪರರಕ್೦ | ದೆ ಕಾಳಿದಾಸಂಗೆ ದಾಸರೆನಿಪರ ಕವಿಗಳೆ iರ್n (ಜಗನ್ನಾ ಧವಿನಯಂ) ಏನಾತೋ ನವ್ಯಕಾವೃಕ | ಲಾಮುಹಿಯೊಳೆ ಬಿಡದೆ ಬಿ ದಿವರಿವೊಡೆ ಮೊದಲೆಳೆ | ನೇಮಿಯನನ್ನುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ || ಡೀಮುತ್ತಿನ ಕವಿಮನೋರಧಂ ನಡೆವುದೇ ೦೦ ಸರ್ವರ ಸಮ್ಮತವೆನಗಿದು | ಗರ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಲೌಕಿಕಕಲೆಯೊಳೆ | ಬೆರ್ವರಿದ ನೆಮಿಜನ್ನಿನ | ರಿರ್ವರೆ ಕರ್ನಾಟಕೃತಿಗೆ ನೀವಾಪುರುಷರ |೦೧ ಬಿನ್ನ ಣವ ಕುಸುರಿ ಪಸರಿಸು | ನನ್ನಂ ಗುಣಜಾತಿಬಂಧಮಳವಡೆ ನೆಗಣ್ಣಾ | ಪೊನ್ನ೦ ರನ್ನ೦ ಕಡಿದೊ | ಡೆನ್ನಿ ನಾಗ್ಯಧಗೆ ಭೂಷಣಂ ಸೆ ತುಂಟೆ ೨೨ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) ಇನಿತುಮುವಿರ್ಕೆ ಮತ್ಮತಿಯೊಳಿದರೆ ಬಣ್ಣಿಸೆ ಸಂದ ಶಂಖನ | ರ್ಮುನ ಬಗೆ ಶಾಂತಿವರ್ಮನ ನಯಂ ಗುಣವರ್ಮನ ಬಂಧಗೌರವಂ || +• ವಾಕ್ಯ. $: ಕೃತಿ,