ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೦೪.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ೧೦೫ ನವಕಾಮೋದ್ರೇಕದಿಂ ಚಿಂತಿಸುವ ಮತಿ ಮತಿಗ್ಲಾನಿಯಿಂದತ್ತುವಂ ಸೂ| ಸುವ ಕಣ್ಣೀರ ಬಾನಲ್ಪರಿದು ಬೆಳಪ ಮೊಯ ಮೆಯ್ಯ ಸಂತಾಪದಿಂ ಬಾ | ಡುವ ವಕ್ಕ ನಕ್ಕನುಂ ತಳ್ಳಳಕವಳಕಸಂದೋಹಮುಂ ಮಾಣದಲ್ಲಾ! ಡುವ ಸುಯಸುಿಂಕೆಯಿಂದಿರ್ಪದಧರನವಳ್ಳಿ ತುದ೦ದೊ೦ದು ಚೆಲ್ಪಂ | - ಯುವತಿಯ ಬಾಡಿದಂಗಲತೆ ಬತ್ತಿದ ಬಾಯ ಕೊರಗಿರ್ದ ನಕ್ಷ ಮೇಂ | ಬಿವನೆಸೆವಾತ್ಮಕೋಮಲತೆಯಿಂರುಣಚ್ಚ ವಿಯಿಂ ಸುಕಾಂತಿಯಿಂ | ನವಲತೆಗಂ ಪ್ರವಾಳಲತೆಗಂ ಹಿನರೋಚಿಗನಾಯು ಫೋಲಿ೦ | ದವಸರಮಿಂತಿದರ್ಕವಳ ಬೇಂಟಮ ಬೆಂಬಲವಾದುದೆಂಬಿನಂ [೩೦೫ ಕನಸಿಂದಂ ನರೆದವನಂ | ನನನಿಂ ನೆರೆದಪ್ಪೆನೆಂದು ತರವೇಪೆ (ಕಾಲ || ತನನಘಟಿತಮಿದು ನೋಡೆ | ಕನಸಿನ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಗೋಣಿಯಾಂವವರೊಳರೇ [೬೦೬ ಚಿತ೦ಬೆಕ್ಕಿರ್ಜಿಯಂತೆ ಹರಿ ಕರ್೪ಾ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಿಂದು ತಾಪಂ | ಬೆತ್ತಂ ಮಯ್ಯೋಂಕಿ ಮಂದಾನಿಳನುರಿದನದರ್ಕಾಯಕ ದೂರದಿಂ ಸೂ | ಸುತ್ತಿ ರ್ಪಕೆ ತಯಮಂ ದೇರ್ಕೊವಿಯೊಳೆ ಮನೋಜಾತನಿರ್ದಿದಿ್ರಸ ಲ್ಯಾ | ರ್ದೆತುಂಡೋಲೆತ್ತುವಂ ಬಣ್ಣಿಸುವರಳವೆಸತ್ರಾಜೆದೇಹದಾಹಂ | ಎನಸುಂ ಮೈ ಬಿಸುಪೇ ಹರ್ಮೃಗೃಹಮಂ ತಿವಿತ್ತು ಸುಯ್ಯಾಳಿ ನಂ | ದನಪತ್ರಂಗಳನಾಆನಿತ್ತು ವಿಗಳದ್ಘಾಪ್ಪಾಂಬುಧಾರಾಳಿ ತ | ದಸpಜಾವಳಿಗಾಲವಾಲಜಲವಾಯುಬ್ಲ್ಯಾಕ ನಿನ್ನಂದಮಂ || ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪ ಮನಂ ತಜುಂಬುತಿದೆ ಜೀವಂ ನಿಂದುದಾ ಕಾಂತೆಯಾ |೬ov ತಾನಿರ್ದ ಹೃದಯವಿದು ಮುದ | ನಾನಲನಿಂದುರಿದುದರ್ಕೆ ತನ್ನಿ ರ್ದೆಡೆಯಂ || + ಯಾ. $ ನಿಳಯ