ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (Jಳಿ. ತಾನಾರಯ್ಯದೆಯೆನ್ನನ | ದೇನಾಗೈದಪನೆ ಬಂದು ಕಮಲದಳಾಕ್ಷಂ !&೦೯ ಇರುಳ ರಥಾಂಗದಂತಳಲುತುಂ ಪಗಲುತ್ಪಲಲಕಿಯಂತೆವೋಲೆ | ಕೊರಗುತುವುಘ್ರಕಾಲದ ಮರಾಳಕೆಯಂತಿರೆ ನೋಯುತುಂ ಭವ ! ದ್ವಿರಹದೊಳಿರ್ದ ವಲ್ಲಭೆಯನಾಸು ಬಂದೊಸದಕ್ಕಟಂತು ನಿ | ಏರುಣಿಯುಮಿಂತು ಕಲ್ಲೆರ್ದೆಯುಮಿಂತು ಸಗರ್ವನುವಾಗಲಕ್ಕುಮೆ ! (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಸು ವುದೆ ಬನ್ನಿ ವಿಾ ಖೆಡೆಗೆ ಕಾಮಮಾಂಬುಧಿಗಾ ಕಪದಿಂ | ಕೆಳಗಣದೊಂದು ತಾಣದೊಳಗಿರ್ದಮಳಾವರೆಯಂತೆ ತೋರ್ಕೆಯು | ರ್ಬಳಯದೆ ತಳ್ಳ ಬೆರ್ಮೊಲೆಗಳೆಳೆ ಕೊಳಗೊಂಡಿರಲೆಂದು ಕಣ್ಣ ನೀ | ರಿಸಿದುವು ಬಾಳೆ ರ್ವಿಾ ಜಲಮನಶ್ಮೀಸಲಾದ ಕಾ ಜವಂತೆವೊಲೆ [೬೧೧ - ಮೊಲೆ ಪೋಣರ್ವೆಟ್ಟು ರೋವಂತೆ ಒವೈಸಿತಂಬವಿecಬನಾಭಿ ಕು ತು| ಮುಗುಳಿಮಿಂಚುವೊಳೆಡೆ ಮಡಂ ಸುರಿನಾ ಬೆವರರ್ಬಿಯುರ್ಬು ಕೊ: | ಮಳತನು ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂಕುರವೆಳ್ಳಡಿ ಸೋಗೆ ಮನ್ಮಥಾ | ನಳ ಶಿಖಿ ಬೆಗೆಗೆ ಮದನಾಟವಿದುಂತೆವೊಲೊಪ್ಪಿ ತೋಅದಳಿ |೬೧೦ (ಕೂದಕಂ) - ನಡು ನಡವಿತ್ತು ತನ್ನ ನೆನೆ ಮೆಯ ಬಡವಾದುದು ಲೋಚನಾಂಶುಗಳ | ಬಿಡೆ ತೋಡರ್ವಂತೆ ಗಂಡಯಗಳಂ ಬಿಳಿದಾದುದು ತೋಳಳೆ ನರಂ || ಬಡೆದವೊಲೆಯ ಸುಯ ಸರಳವಾದುದು ಭಾವರಸಪ್ರವಾಹದೊಳೆ | ಗಡಣಿಸಿದಂತೆ ಬಾಷ್ಪಜಲಸಂತತಿ ಕಾತ್ಸಾರವಾದುದುದಾಕೆಯಾ ೬೧೩ ತರದಿಂ ಮೆಯೋಳೆ ಪನಿತ | ಇರದಂತಿರೆ ಸಾಂಜ tನಾಶುಕಣತತಿ ಕಾಮಂ | ಬರೆದ ನೃಪಸುತನ ಸೊಬಗಿನ ||

  1. ಎರಂ $ ಹಾವ

+ ನಾಂು,