ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩v ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ct

  • * * * * * * * - * ***- * - * * * *

ಜುಮ್ಮೆಂ | Cಲೆದಂಗಂ ತೂಗೆ ಸುಯ್ದಂತೋಳಗಿಯ ರವಂ ಪೊಕ್ಕ ನಾ ಇಸ ಕಾಮೋ | ಚಲದಿಂ ಕೈಮಿಕ್ಕಮಞ್ಞಂತ್ರಮನೆ ಕೆಡಸಿದಂತಿರ್ವ ರುಂ ಮರ್ಛವೋವರ {೬೬೬ (ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಅಳಕಂ ತುಂಬಿವೊಲಾಡೆ ತುಂಬಿದ ಕುಚಂ ಚಕಾಂಕದಂತಾಡೆ ಕಣ | ಗೆಳೆವಿಾನಾಟವನಾಡೆ ಮುದ್ದು ಮೊಗವಂಭೋಜಾತದಂತಾಡೆ ನೀ5 | ತಿಳನಿರಂತೆಗೆದಾಡೆ ನೂಪುರಮರಾನ್ಮಾದವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂ || ಗೆಳನಣ್ಣಾಡುವವೊಲವಳ ಮೆದಳೊ ಕಾಂತಾಯತಪಡಿಯಂ [೩Av ಇಡಿಯವ ಮದನರದನಿಯ | ಕೋಡಿಂದುಗುವರುಣಜಲಮಿದೆನಲುಪರಿರತ | ಕ್ರೀಡೆಯೊಳದವಿತು ಕುಂಕುಮ | ವೂಡಿದ ನೆಲಮೊಲೆಗಳಗ್ರದಿಂ ಬೆವರವಳಾ [೬೬೯ ನೀಡಿದ ಕೈಮುಗಿದ ಗೋ ! ಕಾಡದ ವದನಾಂಬುಜಾತಮರೆಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ | ಮಾಡದಂಗಂ ಬಿಡುಮುಡಿ || ನೋಡಿವಳುಪರತಿಯ ಸತಿಯೋ ಶೂಲದ ಹೆಣನೋ ೭೦ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಬಲಗಾಲ೦ ನಿರ್ಮಿತಿ ನಿಣ್ಯ ಕಟಿಯಂ ವಾಮಾಂಟ್ರೆಯುಂಗುಮ್ಮದಿಂ | ನೆಲನಂ ಮೆಟ್ಟಿ, ಲತಾಂಗಿ ನಾಮಕರದಿಂದಂ ವಿಗ್ರಹಂಗೆಯು ಕೆ | ಪಲತಾವಾಣಿ ಪಯೋಧರಂ ನಿಮಿರೆ ಗಾಢಾಲಿಂಗನಂಗೆಯು ತ | ನ್ಯೂ ಲವಂ ಬೀದಳ್ಪವರಿಗೆ ಕೃತವೃಕ್ಷಾರೋಹಣ*ಢಿಯಂ [೬೬೧ (...............) ? ಉರದಿಂ ಪರ್ವೆಲೆ ಬೆಂಗೆ ಎಡೆ +ಬೆನರ್ಗಳಿ ಬಂದ್ರಲೇಪಂಬೋಲಾ। ಗಿರೆ ಕೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಂಗನೀಯ ಪಳಕಂ ತೋ ಗಂಟಕ್ಕಿದಂ | + ಬೆರುವfoಬುಂಟೆ.