ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


o೬.) ಕಾಸಾರಂ. ೧೩ ತಿರೆ ಮೆಯ ಮೆಟ್ರೋಳಡಂಗುವಂತವರೆ ಗಾಢಾಲಿಂಗನಂಗೆಯು ನ | ಆರದೆನಿರ್ದರೊ ಕಾಸಿ ಬೆಚ್ಚ ತೆದಿಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಭಾಮಾಚ್ಯುತಕ (೩೬೦ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಕೆಂಪಕ್ರೋವನಪ್ಪಿದೊಡೆ ಮೆಲ್ಕಣಿವಪ್ಪುಸಡಿಟ್ಟು ರರ್ಕಮ | ಆವ ಪೊದಟ್ಟ ಬಾಯುಗಿಗೆ ಮೆಲ್ಕುವಂತದು ಮೆಲ್ಲನಾಗೆ ಮೆ | ಮೃ೫ವ ಜವಂ ಜನಂಗಿಡಿಸಿ ಮಯ್ಯ ಅವಾಸನಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಮೆ | “ಅವತೆಯಾದುದಂದವಳ ನೂತನಸಂಗರತಾತಿರೇಕದೊಳೆ [೬೭ತಿ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) $ ಉರದಿಂ ಬರಿಯಿಂದಗ್ರ | ಬರೆಗಂ ಕಂಪಸೆಯೆ ನೀಳ ನಖರೇಖೆಯಸ | ಳ್ಳರೆಯೆನಿಸಿ ಸಕುಟ್ಕಲ || ದಿರವಂ ಪರಿಭವಿಸಿತೀಕಮುತ್ತುಚಯುಗಳಂ ||೬೭೪ ಮಿಯಾಗುವ ವಿದ್ರುಮಾಧರದ ಮಧ್ಯದೊಳಾಯತವೃತ್ತವಾದ ನು || ಆಯಿದು ಮನ್ಮನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಪ್ಪುದು ಮನ್ಮಥನ ತಾಪದಿಂ | ಮಟಕವನಪ್ಪುಕೆಯ್ದೆ ರ್ದೆಯೊಳಿರ್ಪುದನೊಲ್ಲದೆ ಬಾಯ ಬಾಗಿ $ಿಳೆ | ನೆಕ್ ಪೊವಟ್ಟು ಫೋದಿನಳ ಲಜ್ಜೆಯ ಪಜ್ಞೆಯಿದೆಂಬ ಪೋಲೈಯಿಂ || ಸುಳ್ಳ ಮಿಡುಪುಡುಗದಿರೆಯುಂ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಮೆಯ್ಯ ನಿವುಳ್ಳದೆಯುವಂತೆಲುಂದದಿನಿರುಳ್ಳಿ (2) ಬಟ್ಟಲೆ ಪೊಯ್ಲೆ ಕುರುಳಂ || ಕೊಯ್ಯಲೆ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ವಿನಯವತಿಗಂ ಪತಿಗಂ [೬೭೬ ತಾಗದೆ ಪಲ್ಗಳ ತುದಿ ಪು | ಸಣ್ಣಾಗದೆ ನಡು ಕಂದದೊಳಗುನೋಯದ ಸವಿಗಿ॰ | ಬಾಗಿ ರತರಾಗದುರುಳಿ | ಲಗೆ ಕರಂ ಬಿಗಿ ಬಾಳ್ಳುಳಂ ಚುಂಬಿಸಿದರೆ !ಓ೭೭ (ಕಂ) S ಕೋರಲಿಂ, $ ಲಿಂ.