ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆ= / - * ೧೪e ಕರ್ನಾಟಕ (o&, ....... .... , .... . . ... .. ಗಳನಾದಂ ತಳ್ ನೀರ್ವಕ್ಕಿಗಳುಲಿ ಚಳಚೂರ್ಣಾಲಕಂ ಭಾಂತವೃಂಗಾ। ವಳಿ ಸಸ್ತೇದಪ್ರಕಪಂ ಮೊಲೆ ನೆಗೆವ ರಥಾಂಗಂಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಭೋ | ಗಳಸತ್ಕಾಂತಾಸ್ವರೂಪಂ ಸೊಗಸಿನ ಕೊಳನಂ ಪೋಲೆ ತಾಂರ್ದನೊಲ್ಲು | ಇಲರ್ದಾಸ್ಯಾಂಭೋಜದಿಂಪುಳಲರ್ದಧರಮನಾನಂದದಿಂ ರಾಜಹಂಸಂ | ತಂಬೆಲರಂತೆ ಸೋಂಕಿ ಮೃಗದಂತಿರೆ ಮೇಳಸಿ ತುಂಬಿಯಂದದಿಂ | ಚುಂಬಿಸಿ ಸೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಮು:ಸಿಕ್ಕಿ ಪದಂಬಿಡೆ ಚಿತ್ರಮೆಯ್ದೆ ನಾ ! ಇಂಬಿಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಯ್ಯಅದು ಮರು ವಿರುರ್ವೆ ಪೊದು ಲರ್ಚಿ ಮೇ || ಮೈಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಬಾಲೆಯು ಭಯಂಗಳನಂ ನವಸಂಪ್ರಯೋಗದೊಳೆ |೩೩೯ ಒದೆದುರುರಿಂದೆ ಬಾರುಗಿದುದೆಲ್ಲುದೆ ಕುದಳಪ್ಪಿ ಕಂಟಕ್ | ಘದಿನಳಪಾಅದನ್ನ೪ನಿ ಪೆಂಡಳದಿಂಗೊಳವಾಯು ವೊಯುದೆ || ಈ ದೆ ಕುಚಕುಂಭದಿಂದಿಳಿದಳವದೆ ಬಾನಿಗದಿ೦ದಮೋದಿ ತ | ಯುದೆ ಕಡೆಗಣ್ಣ೪ಂದಿದವನನೋವಳನಂಗಯುದ್ಧದೊಳೆ !೬vo - ಒದೆಯು ಕಲಂಕೆ ನಾಯ್ಕ ಪದದೊಳೆ ಸದವತ್ತು ಪುಡುಂಕುನಿರನ | ರ್ದಿದಳುyಮೋದಿ ಮುಂದಲೆಗೆ ಪಾಯ್ತು ಪೊರದಳಕ್ಕಿ ಬಾಹುವು || ಶದೊಳೆ ತೊಡರ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಕರದ ಕೂರುಗು೦ದಮ ಬೆನ್ನ ಬಾರನೆ | ತಿದಳವಳಾದೇವದವನಂ ವನಿತಾಜನಚಿತ್ತಚೋರನಂ ||೬vrn (ಕವಿಕುಂಜರಳೀಳಾವತಿ) ಮಾನಿನಿಯು ಸುರತರತ್ನ ನಿ | ಧಾನಂ ಚಾತುರದೀಪವರ್ತಿಯಿನಿಂದೆ || ತಾನುಂ ಕೊಳ್ಳೆಯೇನಲಾ || ಮಾನಿನಿಯೊಳೆ ಚಕಿ, ಸುರತಸುಖ $ಮಂ ಪಡೆದಂ !ev ( ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಸುರತವರ್ಣನಂ. - -

ಖಗ

9 ದಿಂದರ್ದ,