ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. • • • • • • • - ಗಕಥಾಂತರ್ಗತನಾದೆಡಾವಗಸನುಂ ಶಾಂತತ್ವನುಂ ನೀರದ | ಪ್ರಕರಾಂತರ್ಗತವಾರ್ಧಿವಾರಿ ಪಡೆವಂತಂತಮಾಧುರಮಂ !ov (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣ) ಪೊಸತೆನೆ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿರ್ದವವೆನೆಳೆ ಸನ್ನಿ ದವಾದುದಾದೊಡಂ | ರಸಿಕರಿನೆದೆ ತಿರ್ದಿಸಿದೊಡಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲ ತು ಚಿತ್ತವಂತೆ ತಿ | ರ್ದಿಸುವುದೆನಲಿ ನಯಂ ಬೆಳಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಸೋದಿಗೆ ರ್ಪೊ ವಿರಾಜಿಸಂ | ತೆಸೆದು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ಯತಿ ಚುತಿಯಂ ಧರೆಗುಂಟುಮಾಡುಗುಂ !ರ್_ ಉತ್ಸವಕರಮನೆ ಬೆಳಪ ಶ | ರತ್ವಮಯದೊಳಂದುಕಾಂತಿ ದಳವೆ ಅವವೋಲೆ || ವತ್ಸಲರೆನಿಸುವ ಬುಧರಿನ || ಮತ್ಸರದಿಂ ಕತಿ ಕೃತಾರ್ಥನಕ್ಕುನಮೋಘಂ ೩೦ ಕವಿತಾಢನೆ ಸೋಲ್ಪವೊಲಿಕೃತಿಯೋಳಜ್ಞ°:ಸೊಲ್ಪನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂ| ತವೊಸರ್ವಂತಿರೆ ಗೋಕಲೌಸರ್ಗಮೇ ಬೆಂಗಳೊಳೆ ತುಂಬಿ ನೀ | ರ್ವವೊಲೆ೦ ಸಿರ್ದಪುದೇ ಕಡಂದು "ತ ನವ್ಯಾಮೋವನುಂ ಪೂಗಳ್ಳಿ! ನವಚತಂ ತಳರ್ವಂದದಿಂ ತಳರ್ಗುಮೆ: ಸ್ವಾಣತ್ರಂ ಚೈತ್ರದೊಳ್ || ( ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ) ಅತಿಶಯಪದಾರ್ಥನಿಕರ | ಪ್ರತಿತಿಯುಂ ಪಡೆವ ಪದವಿನ್ಯಾಸಂ ಭೂ | ನುತವಾಗಿ ನಿರ್ದೊ | ಪ್ರತೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಸಮಂತು ಕವಿಗಂ ರವಿಗಂ !೩೦ ( ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ ) ಕಡುಗಂದಯಶಂ ಪೆಸರಿಡೆ | ಕಡುವಿಳದಾಯಿತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಕವಿಗಳ ಕಆದೇಂ | # ಸೋಲ್ಟು ., <, ನವವ್ಯಾ. r* - * *