ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4೩.) | ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧೪೩ V/ /vs w ಚಿತಗಾತ್ರ ವಹ್ಲಿ ಸಂದೀಪನಪಟುವಟುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಂ ನಿರತೀರ | ಇಸ್ಥಿತಮಿರ್ದಂದು ವೈಭಾತಿಕವಿಧಿವಿಹಿತಾಮೋಘವಾಘ೦ ದ್ವಿಚೌಘಂ ||೬೯೩ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದಯ್ಯಲೆ || ಕೊಳೆ ಶೀತಕ್ಕಾದಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿರ್ದ ಧರಾ || ತಳವೆಂಬ ಬೆಣ್ಣ ಪೊಸಕಂ || ಚುಳಕೆಯ ನೀರ್ವುಆನಂದವಾದವು ಪನಿಗಳ ೬೯೪ (ಕೂದ ಕ9) ಇದು ಕಳರ್ದ ಬಿರ್ಪ ಹಿಮಕಾಲನ್ಯಪಾಲನ ಸೈನೃಚಕ್ರಮ.|| ತದ ಭರದಿಂ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಪಥದೊಳೆ ನೆಗೆದುರ್ವಿದ ಧೂಳಿಜಾಲವು | ಅದು ತಗುಳ್‌ಕಿಲಾಕ ಮಿಸೆ ಲೋಕವನೆಯ್ದೆ ಸರೋಜಸಂಭವಂ | ಪೊದಿಸಿದ ವಾಂಡುಕಂಬಳವುದೆಂಬವೊಲಾದುದು ಮಂಜಿನುಬ್ಬರಂ [೬೯೫. (ಪಪ್ಪದಂತಪುರಾಣ) ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಪುರ್ಬನುರ್ಬಿ ಬೆ | ರಲ್ಗೊನೆಯಿಂ ತುಆನಿ ಬರಿಯು ನೀರ್ದುಪ್ಪ೨ ಬಂ | ಬಲ್ಗಳನುಗುರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿ | ನಿಲ್ಲಾ ದುದದೊಂದು ಮರದ ಕೊಡೆಳೆ ಕೋಡಂ [೬F೬ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಪೊಸಪುಲ್ಲೋಳಿ ಕಿಚ್ಚನಿಟ್ಕದಿದೊಡುರಿದುರಿ ಕೂರ್ಚಾಗ್ರಮಂ ಕರ್ಚ ಕೈಯಂ | ಪೊಸೆದುಂ ವಸ್ತು ತದಿ೦ ಮೊದಿಯುಮುಗುಳ್ಳಣಿಯಿಂ ಕಳಂ ನಾಂದಿಯುಂ ನಂ | ದಿಸಲೆಂತುಂ ಪಾಂಥನಂದಾದೆ ನಡುಮಡುವಂ ಪೋಗಿ [ಬಿರ್ದಾಕ್ಷಣಂ ಕಃ | ಪಿಸುತಿರ್ವ೦ ಪುಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚು ಪೊಲೆಯನ ಕೆಳ ಯುಂ ಮಾಡದಾವಂಗ ಈಡಂ !&೯೬ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ತಳರ್ದು ಕುಲಾಯದಿಂ ಬಿದಿದೆ-ಅಂಕೆಯು ನಿರ್ವನಿಯಂ ತೆರಳ ತು | ಪ್ಲುಟನೋಲೆದಂದು ಚಂಚುಪುಟದಿಂ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನಿಂದು ಕ.! 1 ಬಿರ್ದಕಿ೪೦.